ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Dopravce DPÚK versus Ústecký kraj

Zeptali jsme se....

Ke sporu, který vede Krajský úřad v Ústí nad Labem s Dopravním podnikem Ústeckého kraje o úhradu nákladů ze ztráty provozování regionální dopravy a možnosti výrazného omezení dopravní obslužnosti se vyjadřují též případně dotčené obce. Odpovědi na položené otázky nejsou upravovány.
1) Dotkne se výrazně spor dopravní obslužnosti vaší obce ?
2) V případě, že by došlo skutečně k omezení provozu linek DPÚK a.s. je reálná šance zajíštění jiného řešení dopravní obslužnosti vaší obce ?
3) Považujete za případné řešení problémů zavedení Integrovaného dopravního systému tj. cestující využijí koordinovanou dopravu více dopravců pod shodným tarifem a "jednou jízdenkou" ?

Vroutek
(26.02.2006, autor: p. Moravčíková)
Odpovídám na Vaše dotazy, ale v současné době je hlavně nutné rychlé řešení, jelikož pak můžeme vstoupit v jednání s dopravcem, který nám jezdí část linek. Děsím se s ohledem na výsledek původního výběrového řízení, že výsledek současných jednání, nebude pro obce tak jednoznačný a hlavně se schvalují rozpočty, tak potřebujeme mít jistotu. Oficiální informace o vypovězení smlouvy Dopravnímu podniku ÚK na obec dosud, pokud vím, nedošla. Spor sleduji jen v tisku, ale do zastupitelstva máme podánu žádost od tohoto dopravce, na ostatní dopravní obslužnost. Čekat na dalšího dopravce? Jedná se mi o zabezpečení dopravy do místních částí obce, tedy dosti ožehavé téma. Myslím si, že kraj neřešil tuto oblast dosti v předstihu. Nač byly zpracované materiály IDOSEM.
1) ano
2) ano
3) Zatím se mi to zdá v této části kraje za neuskutečnitelné, ale v budoucnu jistě.
Dobrná
(22.02.2006, autor: Martin Forró, starosta obce)
1) Spor mezi Ústeckým krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s. se dotkne dopravní obslužnosti naší obce v okamžiku, kdy tento smluvní dopravce kraje případně přestane jezdit na schválených linkách ZDO.
2) Případné náhradní řešení dopravní obslužnosti naší obce je zcela v kompetenci Ústeckého kraje, který je jejím objednatelem. Velice problematické vidím případné nasazování autobusů městské dopravy na tyto meziměstské linky. Kdy především kvalita cestování (pohodlí cestujících) jde na úkor ekonomicky zdůvodněného menšího počtu míst k sezení.
3) Zavedení integrovaného dopravního systému by určitě velice přispělo ke zjednodušení cestování. Odpadly by otázky kladené při příjezdu autobusu na stanoviště, kterou elektronickou průkazku použít. Nicméně zavedení IDS není zcela určitě řešením pro nynější problém.
Doubice
(21.02.2006, autor: Miloslav Himmer, starosta obce)
1) ano
2) nelze nyní zodpovědět, je to věcí jednání s místními dopravci (např. s MUDr. Martinou Jeníkovou...)
3) ano
Staré Křečany
(20.02.2006, autor: Jiří Král, starosta obce)
1) Spor mezi Ústeckým krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s. se může projevit v dopravní obslužnosti obce, pokud dopravní podnik přestane zajišťovat dopravu ze dne na den. Jestliže Ústecký kraj v souvislosti s podanou výpovědí na zajišťování těchto služeb má zajištěno náhradní řešení, např. vypsání veř. soutěže na zajištění dopr. obslužnosti a do doby vybrání vítěze zajištěno nynějším dopravcem, tak ne.
2) K druhému dotazu uvádím, že vykrytí dopr. obslužnosti by mohly z části převzít ČD na základě objednávky Ústeckého kraje, ale toto nemůže řešit dopr. obslužnost z odlehlejších míst, vzdálených od zastávky ČD např. 3 km atd.
3) Integrovaný dopravní systém je jednou z možností jak vzniklý problém řešit.
Kladruby
(20.02.2006, autor: Richterová V - starostka obce)
1) Zatím se spor dopravní obslužnosti naší obce nedotkl.
2) Pokud by došlo k omezení provozu linek , je možné používat linek Dopravního podniku Teplice, ale byla by pro občany zhoršena situace s dopravou na Bílinu. V současné době neznáme, jak by byly linky omezeny.
3) V současné době neumíme posoudit zda by bylo pro naše občany vhodné využívat koordinovanou dopravu více dopravců pod shodným tarifem.
Černovice
(17.02.2006, autor: Kunc O.)
1) ne
2) ano
3) je to možné řešení
Údlice
(16.02.2006, autor: starosta Jiří Stupka)
1) ano, pokud bude zrušena MHD
2) ne
3) ano
Loučná pod Klínovcem
(16.02.2006, autor: za obecní úřad Ločná p.Kl. - p. Ferenc)
Obce Loučná pod Klínovcem se spor o dopravní obslužnost v žádném případě nedotkne. Do naší obce nejezdí žádné linky DPÚK.
Litoměřice
(15.02.2006, autor: Ing. Ivo PERNA, vedoucí odboru dopravy a SH)
Na Vaše tři otázky neumím při nejlepší vůli odpovědět. Každá jiná odpověď by byla čirou spekulací. Odpovědět, jaký dopad bude mít spor mezi KÚÚK a DPÚK, by měli kompetentní pracovníci úřadu a nebo p. hejtman.
Málkov
(15.02.2006, autor: Pýcha Jaroslav, Obecní úřad Málkov)
1) V případě omezení linek DPÚK a. s. ANO.
2) Ano Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova.
3) Zavedení integrovaného dopravního systému by zřejmě přineslo úlevu cestujícím (bude-li fungovat)
Kunratice
(15.02.2006, autor: Božiková)
1) ANO - pokud bude jakkoliv omezen počet spojů (do obce jedou jen tři párové spoje a do částí obce Lipnice a Studený pouze 1x týdně ve středu. O Víkendu jsme bez spojení)
2) NE - pouze vlastními auty nebo pěšky. Obec leží mimo hlavní trasy. Vlakové spojení je až v Č. Kamenici.
3) NE - vzhledem k poloze obce jsme úplně mimo jinou dopravu a IDS u nás nepřichází v úvahu.
Ludvíkovice
(15.02.2006, autor: Jindřich Majer, starosta obce Ludvíkovice)
1) NE - obslužnost zajišťuje DPmD
2) ANO
3) NE
Těchlovice
(15.02.2006, autor: Jaroslava Hýlová, starostka obce)
1) NE
2) ...
3) ANO
Spor, který je veden mezi Dopravním podnikem ÚK se zástupci Ústeckého kraje vnímám, jako zbytečný, kterému vůbec nerozumím. Obě strany by měly hledat schůdné stanovisko, protože nejvíce to postihne cestující. Na druhé straně si musíme položit otázku zda Dopravní podnik ÚK se chová hospodárně. Nelze stále klást jenom požadavky.
Louny
(15.02.2006, autor: Jan Kerner, starosta města Loun)
1) Města Louny se spor přímo nedotkne, ale nepřímo jím může být ovlivněna řada obcí v okolí města, jejichž obyvatelé do Loun dojíždí za prací, do škol, k lékaři či na nákupy. Město Louny si svou morální odpovědnost za podporu dopravní obslužnosti v regionu uvědomuje a částečně také na ni připlácí. Prioritním partnerem v tomto je pro nás Ústecký kraj, který zajišťuje dopravní obslužnost za pomoci svých obchodních partnerů. Dopravní podnik Ústeckého kraje je jedním z těchto smluvních partnerů, jistě významným, ale každopádně pouze jedním z mnoha. V žádném případě nemá právo tvořit koncepci dopravní obslužnosti a diktovat si výši dotací z rozpočtu kraje, o což se opakovaně pokouší. V tomto sporu stojíme jednoznačně na straně kraje.
2) Jsem přesvědčen, že je to realizovatelné prostřednictvím jiných dopravců. V našem regionu působí Busmat, Kavka, SADO. Pomoci mohou určitě i dopravci ze středočeského kraje, se kterým sousedíme. Dopravní podnik Ústeckého kraje není nenahraditelný, i když se bude snažit to každému tvrdit.
3) Něco takového by určitě bylo pohodlné, umím si třeba představit dobíjecí kartu (již dnes má DPÚK tento systém zaveden na MHD v Lounech). Debata o konkrétním způsobu vydávání jízdenek je ovšem jen odváděním pozornosti od hlavního problému, kterým je jednoznačné stanovení podmínek používání veřejných prostředků pro zajišťování dopravní obslužnosti soukromými firmami, a to na základě transparentní soutěže bez zvýhodňování jedné konkrétní firmy.
Horní Beřkovice
(15.02.2006, autor: Václav Fousek, starosta )
1) určitě by se nás spor dotkl výrazně, protože u nás zajišťuje veškeré spoje právě DPÚK a.s.
2) v případě , že by došlo k omezení linek, tak jedině zkusit oslovit ČSAD Mělník, protože jsme naší obcí na rozhraní okresů.
3) zavedení Integrovaného dopravního systému koordinovanou dopravou více dopravců pod shodným tarifem a jednou jízdenkou by určitě nikomu nevadilo, spíš naopak, ale hlavě by měla doprava fungovat ke spokojenosti občanů, kteří bydlí v menších obcích a potřebují dojíždět do zaměstnání, do škol, k lékaři atd.
Zabrušany
(15.02.2006, autor: Vlasta Michálková, starostka obce)
1) Zastaví se život v obci a lidí, kteří dojíždějí do zaměstnání (téměř všichni pracující v obci dojíždí a mohou z důvodu dopravy přijít i o práci).
2) Myslíme si, že jiné řešení nelze zajistit.
3) Toto řešení je nereálné - sen budoucnosti a neřeší současný problém.
Výsluní
(14.02.2006, autor: Eva Levá - starostka obce)
Obce Výsluní se tato problematika netýká. DP měst Chomutova a Jirkova a.s. nespadá pod DP Ústeckého kraje.
Mnetěš
(14.02.2006, autor: Zdeňka Tlustá, starostka obce)
1) ANO
2) Není mi známo, že by jiný dopravce měl zájem v naší obci zajišťovat dopravní obslužnost.
3) Pokud bude zajištěna dopravní obslužnost alespoń v míře jako doposud a ve shodné ceně, nemáme námitek
Verneřice
(14.02.2006, autor: Ing. František Kudrnáč, starosta obce)
1) Doba trvání sporu budí u nás nutnost tento problém urychleně řešit. Na dopravě je závislá řada občanů při dojíždění do zaměstnání. Úhrady za ztrátu z ostatní dopravní obslužnosti jsou výdajem obce. Dle mého názoru musí tento problém řešit komplexně KÚ, nebo organizace KÚ pro tento problém zřízená.
2) Jiná šance při omezení provozu linek není v možnostech obce a tato skutečnost by měla vliv na další nárust již vysoké nezaměstnanosti.
3) Jistě. Kdy bude realizováno????
Malšovany
(14.02.2006, autor: Jan Plachý, starosta obce)
1) Nedotkne, dávno využíváme DP města Děčína
2) Nás se netýká
3) Ano, nesmí dojít k celkovému zdražení dopravy
Žatec
(14.02.2006, autor: Jiří Dobruský, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství)
1) Spor by se města dotknul v případě, že dojde k rušení spojů či linek ve stávajících platných jízdních řádech. Vzhledem k tomu, že kraj je garantem základní dopravní obslužnosti, nepředpokládám, že k něčemu podobnému dojde. Co se týče ostatní dopravní obslužnosti, prozatím vyčkáváme s uzavřením smlouvy na letošní rok do doby vyřešení situace
2) Doprava po městě a částečně po místních částech města je řešena Městskou autobusovou dopravou. Co se týče linkové dopravy, nepředpokládám, že by došlo ke zrušení linek či spojů, které musí být zajištěny v rámci ZDO. Pokud by nastala situace, že by pro žatecké občany pro cesty do práce či škol byla nutnost zajistit některý spoj, město by jednalo s dopravcem vlastnícím licenci na příslušnou linku o smlouvě na zajištění ostatní dopravní obslužnosti na tento konkrétní případ
3) Určitě by toto řešení bylo určitým zjednodušením pro cestující, na druhou stranu pokud v současné době do jednoho cíle jezdí více dopravců, mohou cestující při plánování cesty vybírat dle jejich nabídek, porovnávat ceny jízdného a tím podporovat konkurenční boj a využívat ho ve svůj prospěch.
Pozor: nejedná o stanovisko Města Žatce, ale o mé stanovisko, jako vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství
Panenský Týnec
(14.02.2006, autor: Václav Švajcr, starosta obce Panenský Týnec)
1) nedotkne
2) je zajištěna
3) ANO - integrovaný dopravní systém (IDS) je účelem zavést jednu jízdenku pro dopravu z A do B
Libochovany
(14.02.2006, autor: bez uvedení v odpovědi)
1) NE
2) ANO - ČD
3) ANO
Otvice
(14.02.2006, autor: Ašenbrener Pavel, starosta obce Otvice)
1) Na otázku první zda se spor dotkne naší obce tak je odpověď vcelku jednoznačná, že dotkne. Jsme však přesvědčeni, že rozřešení tohoto sporu bude mít pro obec jen kladné důsledky. DPÚK trvá na stávajících licencích, které nevyhovují dnešním potřebám, jsou značně rozdílné v rozsahu mezi jednotlivými okresy a jejich boj je pouze o zachování, či navýšení dotací do ztrátových spojů. Ve prospěch cestujících změny k lepšímu neprosazují a s obcemi o potřebách nejednají.
2) Jsem přesvědčen, že zajištění jiného řešení dopravní obslužnosti lze uskutečnit v krátké době a při řádném výběrovém řízení též lépe a levněji, než dosud.
3) Základní problém v dopravní obslužnosti vidím jinde, než v zavedení Integrovaného dopravního systému. Nejprve je nutné odstranit duplicitní dotace do spojů ve stejném směru, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti na úrovni kraje rovnoměrně ve všech okresech a regionech dle potřeb všech obcí, doplnit potřebu spojů pro ostatní dopravní obslužnost ve spolupráci s obcemi a zejména na tyto potřeby vzešlé od cestujících a obcí provést výběrové řízení pro výběr kvalitního dopravce, který bude schopen zavedení zmiňovaného Integrovaného dopravního systému ve spolupráci s ostatními dopravci v kraji.
Velké Chvojno
(13.02.2006, autor: Václav Svoboda, starosta obce)
1) Každé omezení dopravy se občanů naší obce dotkne. Rozsah omezení by měl komentovat kraj, obávám se, že najít rovnocenou náhradu stávajícího dopravce nebude tak jednoduché, jak prezentoval hejtman kraje.
2) Plnou dpovědnost za zajištění dopravní obslužnosti nese kraj ale důsledky jeho rozhodnutí se dotknou obcí a jejich občanů. Proto nevidím šanci, jak zajistit jiné řešení dopravní obslužnosti v naší obci bez prostředků, které dostává kraj ze státního rozpočtu. Pokud jsou opovědní činitelé kraje přesvědčeni, že stávající rozsah a kvalitu dopravní obslužnosti lze zajistit ( ušetřit oněch 130 milionů, které požadoval DPÚK navíc na její zajištění) na základě analýzy trhu dopravců v regionu nezbývá než doufat, že v konečném důsledku rozhodnutí kraje nepřinese pro občany zdražení dopravy a její omezení.
3) Integrovaný dopravní systém tak jak bylo naznačeno v otázce bych podporoval, myslím si, že to s daným problémem, který se odehrává mezi krajem a DPÚK souvisí jen okrajově a jde o spor na jiné úrovni a z jiných důvodů.
Klášterec nad Ohří
(13.02.2006, autor: Jana Hobžová, Zástupce vedoucího odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí)
DPÚK zajišťuje cca 98% dopravní obslužnosti našeho města.
1) V případě omezení linek DPÚK si neumím představit jiné zajištění, a to především z důvodu nasazení značného počtu autobusů, provázanosti jednotlivých linek a spojů a zajišťování velice ztrátových spojů. Dopravní obslužnost je navíc nedostatečná, v okolí byly vytvořeny 2 průmyslové zóny, doprava na ně však chybí, neexistuje propojení. (požadavek i MěÚ Kadaň).
2) Spolupráce s DPÚK byla a zatím je na velice dobré úrovni, případné drobné úpravy byly vždy řešeny ke spokojenosti cestujících.
3) Jedná se zejména o krátké linky do zaměstnání, Kadaň-Klášterec, Klášterec-Chomutov, Klášterec-elektrárny (většinou do 20 km), nebylo by asi nejlepším řešením na těchto linkách muset přestupovat.
Chlumec
(12.2.2006 - převzato z měsíčníku Chlumecký zpravodaj)
Podle Romana Hanusche starosty obce Chlumec, se problém vůbec nedotkne místních občanů. Obec má už smluvně zajištěnou dopravu a to ve stejném rozsahu jako v loňském roce s DP města Ústí n.L.. Tomu na provozování linek ročně přispívá částkou 2 miliony korun ze svého rozpočtu. Po vyřešení sporu kraje s dopravci požádá obec o částečné proplacení části těchto nákladů.
„Za posledních pět let nepamatuji jedinou stížnost na rozsah dopravy“ doplňuje starosta obce.
Velmi se osvědčila i linka 137, kterou provozuje DP Teplice na trase Teplice – Ústí n.L., která umožňuje občanům Chlumce návštěvu obou měst. Na tuto linku úřad nepřispívá.
(redakčně zkráceno).
::Úvod ::Redakce ::Kontakt