ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Dopravce DPÚK versus Ústecký kraj

Vyhodnocení koncesního řízení

Ústecký kraj vybral nového dopravce
(30.05.2006, autor: Ústecký kraj)
Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc v úterý 30.5. oznámil výsledky koncesního výběrového řízení na nové smluvní dopravce na zajištění základní dopravní obslužnosti ve veřejné autobusové dopravě.

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc v úterý 30.5. oznámil výsledky koncesního výběrového řízení na nové smluvní dopravce na zajištění základní dopravní obslužnosti ve veřejné autobusové dopravě. Výběrové komise zveřejnily, že ve všech patnácti regionech Ústeckého kraje, na něž bylo koncesní řízení vypsáno, zvítězila společnost ČSAD Česká Lípa a.s. Podle hejtmana nabídla nejlepší cenovou kalkulaci na ujetý kilometr. „Jediným kritériem koncesního řízení byla cena za ujetý kilometr. A tu nabídla tato společnost nejlepší,“ řekl hejtman Šulc. Zároveň oznámil, že nová společnost bude účtovat kraji cenu 27,57 Kč na kilometr. Původně měl Ústecký kraj bývalému dopravci – Dopravnímu podniku Ústeckého kraje - zaplatit 315 milionů korun. Díky smlouvě s novým dopravcem, který vyhrál v koncesním výběrovém řízení, nyní kraj zaplatí za letošní rok o 171 milionů korun méně.
Hejtman také sdělil, že firmy, jež se přihlásily do koncesního řízení, se zavázaly, že zajistí dopravu po 2. červnu. „Předsedovi představenstva ČSAD Česká Lípa a.s. ing. Jerglovi odešlo oficiální vyrozumění o vítězství společnosti. Uzavření smlouvy tak již nic nebrání“ dodal hejtman. Společnost ČSAD Česká Lípa a Dopravní podnik Ústeckého kraje jsou personálně provázány právě osobou ing. Jergla, který je předsedou představenstva obou firem. Tato provázanost obou firem umožňuje, že DPÚK zajistí provozování základní dopravní obslužnosti do té doby, než nový dopravce získá licence. „Obyvatelé Ústeckého kraje se nemusí obávat, že autobusy nevyjedou, základní dopravní obslužnost je tímto zajištěna,“ uvedl hejtman.
Zeptali jsme se dopravce jak vidí a hodnotí situaci, která nastala po zveřejnění výběrového koncesního řízení.
(01.06.2006, autor: tiskový mluvčí Marek Ženkl)
1) DPÚK se celá tato nesmyslná a absurdní hra kraje nelíbí od počátku, a stanovisko k výběrovému řízení i k jeho výsledku zůstává neměnné… Stále tvrdíme, že postup kraje je protiprávní a potvrdilo nám to i vyjádření Ministerstva dopravy ČR. I kdyby toto výběrové řízení vyhrál DPÚK, tak bychom nestáhli všechny stížnosti, které jsme podali, a nezměnili bychom názor pouze podle „změny větru“. Všechny stížnosti DPÚK na protiprávní postup kraje nejsou jen účelové nebo symbolické, ale jdou důsledně po právu, které kraj nerespektuje a svévolně porušuje…

2) V tuto chvíli se nedá předpokládat, že se ČSAD ČL a DPÚK dohodnou, aby se „vlk nažral a koza zůstala celá“…

3) DPÚK nemá doposud žádný důvod vracet licence a „věnovat je“ ČSAD ČL…

4) Kraj stále odmítá s představiteli DPÚK komunikovat…
::Úvod ::Redakce ::Kontakt