ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Tiskové zprávy DPÚK

Tiskové zprávy dopravce týkající se hlavně sporu mezi dopravcem a krajským úřadem

Otevřený dopis ředitele ČSAD ČL hejtmanovi ÚK
(06.04.2007, zdroj: DPÚK [www.dpuk.cz])
Vážený pane hejtmane Šulci,
trochu jsem váhal, jestli vůbec na Váš otevřený dopis reagovat. Z obchodních rejstříků není těžké zjistit, že už jsem starší člověk, který v dopravě, zejména v řízení podniku předcházejícího, tedy ČSAD BUS Ústí nad Labem, a v životě něco zažil. Musím však otevřeně přiznat, že tolik zášti a zloby, kolik je za poslední rok ve Vašich mediálních výstupech vůči těmto subjektům obsaženo, jsem za 40 let své profesní kariéry doopravdy nezažil.
Mám stále silnější pocit, že Vás nic kromě odsouzení manažerů těchto společností za prakticky jakýkoli vymyšlený skutek nebo krach DPÚK neuspokojí, když se pořád chlubíte, kolik trestních oznámení a žalob jste sám podal. Můžete veřejnosti prosím prozradit, co Vás k tomu vede ??? Opravdu si myslíte, že nepřekračujete své pravomoci? Zejména, když se jako kraj v žalobách obhajujete tím, že se v případě veřejné dopravy jedná o veřejnoprávní vztah, o smlouvu podle správního řádu. Ve stejném správní řádu je také napsáno, že se nesmí obcházet zákony a platné předpisy. Takovým předpisem je i nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje úhrada ztráty, kterou způsobuje ježdění dopravce pro kraj a kterou musí dopravce dostat celou uhrazenu. Nic jiného DPÚK také nežádal (a ani nemohl), ale Vy jste se chtěl „dohodnout“ na tom, aby představenstvo DPÚK společnost a její akcionáře významně poškozovalo. Protože kraj již v hodnotě kolem 300 mil. Kč ročně tuto veřejnou službu od nás dostával (vybudovali a každý den jsme provozovali např. největší flotilu ekologických vozidel ve střední a východní Evropě) nemohli jsme požadovat úhradu menší, protože bychom se mohli dopustit porušování povinností při správě cizího majetku. To je zřejmě úředníkům kraje jedno, ale nám ne.
Pokud by kraj dodržoval platné nařízení vlády, tak jako v lednu až dubnu 2006, kdy poprvé za všechny předchozí roky za dopravu zaplatil vše, jak ukládá zákon, tak by také nikdy nedošlo k omezení dopravy v srpnu. Dobře jste věděli, že občané platí v ceně jízdného zhruba jen ½ hodnoty dopravy, kterou používají. Proto jste přestali svoje povinnosti plnit, protože jste věděli, že DPÚK nemůže bez úhrady od kraje dlouho vydržet. Ostatně toto také ÚOHS konstatoval. Problémy s dopravou lidí jste způsobili vy na kraji, když jste odhlasovali výpověď smlouvy a krajský úřad, který pak tvrdil, že nemá podle čeho platit. Pane hejtmane, myslím si, že jste to tedy měli také občanům koncem ledna 2006 říci, že za provedenou veřejnou dopravu DPÚK nebudete platit a že se logicky autobusy jednou zastaví.
Proč, pane hejtmane, zamlčujete, že nemáte dostatek úředních pravomocí, aby jste svými výnosy zlikvidoval soukromou firmu? Proč neřeknete veřejně, že žádný zákon, který by liberalizoval provádění veřejné dopravy na tržních principech neexistuje? Proč neřeknete pravdu, že až bude případně někdy přijat, tak bude muset existovat přechodné období v délce minimálně osmi let a stávajícímu dopravci bude muset stát nebo kraj poskytnout stanovené vyrovnání, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda se zúčastní soutěží? Opravdu Vám to nyní nepřijde jako protimluv, když hlásáte o soutěži, pořádáte výběrová řízení, která se neřídí žádným zákonem a přitom základní dopravní obslužnost žádný dopravce bez dotace jezdit nebude? Kdo Vám tohle poradil?
Pane hejtmane, odkdy víte, že naše společnost zaplatila za dopravu pro Ústecký kraj v letech 2002 až 2005 částku 792 mil. Kč a kraj nám zpětně proplatil jen částku ve výši 369 mil. Kč ???!!! Znamenalo to, že kraj programově poškozoval DPÚK a občany současně, protože ti mohli jezdit daleko modernějšími autobusy, jejich exhalace také nepoškozují jejich zdraví. To je potřeba, aby zaznělo docela nahlas a informace o nemravném DPÚK, které jste v minulosti opakovaně systematicky šířil, se ihned dostávají do zcela jiného světla. Takže, pane hejtmane, kdo tedy hraje fair play? Nedomníváte se, že jste poškodil dobré jméno naší společnosti? Všechna fakta od samého začátku sporu kraje s DPÚK moc dobře víte, ale snažíte se věci mistrně překrucovat. Se svým aparátem jste vytvořil jen mediální obraz, který se ale v jeden čas rozpadne a zůstanou jen škody, které bude muset někdo uhradit. A taky tu zbyde ostuda na evropské úrovni.
Dále chci zdůraznit, že DPÚK rozsah dopravní obslužnosti nikomu nediktoval, jak se snažíte naznačit ve svém dopise. Upozornil jen na nezákonných stav, kdy si základní dopravní obslužnost platily na území Ústeckého kraje obce v situaci, kdy tuto dopravu měl platit podle zákona o silniční dopravě kraj. Ostatně další kroky Ústeckého kraje, kdy byla tzv. ostatní dopravní obslužnost s velkou mediální parádou obcím uhrazena, tento názor potvrzují.
Podle nás mají občané nárok veřejnou dopravu každý den použít, podle vás to tak nebylo a tvrdili jste, že za ni nemusíte platit. Zapomínáte však, že pouze spravujete veřejné prostředky a máte je spravovat ve prospěch občanů. To ale určitě neznamená, když nyní jezdí dopravci o cca 4 mil km ročně více, když nám jste odmítali uhradit cca 1,5 mil km ročně, které jsme v základní dopravní obslužnosti skutečně ujeli.
Ve světle výše uvedeného se citovaná nemravnost již jeví trochu jinak, že? DPÚK se jednoduše řečeno držel pouze vyhlášky platné již od září 2004, do výpočtu vložil všechny oprávněné a nikým nezpochybněné prokazatelné náklady, včetně odpisů nových autobusů. Dobře víte, že autobusy byly pořizovány se souhlasem krajského úřadu s tím, že budou provozovány v základní dopravní obslužnosti po dobu dalších 6 let, tedy až do roku 2011. Po jednom společném jednání, přišly dva nebo tři dopisy /jeden již obsahoval ultimatum berte nebo neberte co vám dáváme/ a pak již následovala výpověď. Připomínám, že tak se rozhodovalo o zákonné dopravní obslužnosti na území kraje a výpovědí smlouvy nezanikl závazek veřejné služby, ale jen třeba rozvržení záloh apod. Stále tedy platí, že má kraj povinnost DPÚK platit.
Vážený pane hejtmane, možná že mě za tuto větu zažalujete /protože DPÚK žalujete za všechno myslitelné i nemyslitelné /, ale já jsem přesvědčen, že Vám postup DPÚK vlastně vyhovoval. Víte, kdyby tomu bylo jinak, tak byste přece v dalších týdnech a měsících neházel pod stůl opakované výzvy DPÚK ke smíru v době, kdy jste neměl jako hejtman pro kraj jiného dopravce a nikdo nevěděl, jak bude doprava v Ústeckém kraji vlastně fungovat. Co Vám bránilo přistoupit na nabídky dopravce, když dočasně akceptoval „Vaše“ finanční podmínky s návrhem, aby Ministerstvo dopravy či soud rozhodli, zda platí nařízení vlády č. 493/2004 Sb. či nikoliv?
ČSAD Česká Lípa byla v září 2006 plně připravena zajišťovat veřejnou dopravu. To, že tomu tak bylo, potvrdila kontrola zástupci Ústeckého kraje a krajského úřadu, která se uskutečnila v září 2006 a tento stav je navždy písemně zaprotokolován. Problém byl skutečně jen ve smlouvě, kterou kraj označil jako veřejnoprávní smlouvu a o které nám Ministerstvo vnitra napsalo, že tato smlouva není veřejnoprávní smlouvou. Cítili jsme se trochu zaskočeni, trochu oklamáni. Chtěli jsme zajišťovat veřejnou linkovou dopravu po stanovenou dobu jen za úhradu faktur za naftu a za platy (včetně povinných odvodů) zaměstnanců a počkat, až se rozhodnou podaná správní řízení a kompetenční spory mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy. A vzpomínáte si, pane hejtmane, jak jste nám tvrdili, že nemůžete uzavřít objednávky na delší dobu než 4 měsíce? Pominu-li opět ten fakt, že veřejná doprava není řízena nabídkou, poptávkou ani objednávkami.
Další postup, zavedení příležitostné dopravy namísto pravidelných linek, byl políčkem do tváře nejen dopravácké veřejnosti, ale zejména občanům bydlících v Ústeckém kraji, z nichž někteří jsou i Vašimi voliči. Nikdo si nebyl jistý tím jaký autobus a kdy přijede a zda to nebude zájezdový speciál z 80tých let, do kterého nikdo nenaloží koloběžku, natož dětský kočárek. Každý soudný člověk ví, že došlo snad k porušení úplně všeho, včetně zákonů na ochranu zdraví lidí a čistoty ovzduší. To že se v těchto autobusech zpravidla neplatilo jízdné bylo jen propagandistickou náplastí pro bezradné a šokované cestující a dalším porušením zákonů ze strany kraje. Tento jev nebyl rozhodně krátkodobý, protože poslední příležitostné autobusy se zastavily až na konci ledna 2007!
Vážený pane hejtmane Šulci, určitě jste jako rozený demokrat v roce 1989 cinkal klíči a určitě si pamatujete jednu revoluční píseň: „ ... a podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle...“. Mně se v poslední době tato písnička často vybavuje, a to nejen proto, že jsem Havel … Teď si totiž všichni v DPÚK připadáme také jako disidenti a také usilujeme o naši plnou rehabilitaci. On totiž přístup Váš i celého kraje k dopravě a dopravcům je takový paragraf šavle. Myslím tím zejména všechna výběrová řízení o nejnižší cenu a nové autobusy. Vyhlásíme výběrová řízení bez ohledu na to jestli můžeme, bez ohledu na to, co bude s investicí předchozího dopravce, který plnil dlouhodobě bez chyb úkoly státu, bez ohledu na to, že ze všech stran slyšíme, že co je levné to nemůže být bezpečné a kvalitní. Prostě, že to nejde. Ale máme přece paragraf, aspoň ve smlouvě a tu můžeme šmahem šavle vypovědět a vezmeme jiného přepravce. Jenže: závazek provozu, přepravy a tarifu nám a placení vám, vznikl vydáním licencí a o platnosti výpovědi smlouvy (která jen administrativně upřesňuje podmínky, které nejsou z důvodu proměnlivosti v licencích, jako např. výše záloh, apod., nebylo dosud vůbec rozhodnuto. A taky jste museli vydat v rozporu se zákonem novým dopravcům licence na totožné linky, na něž má licence DPÚK. Je velice poučné také slyšet, že když vám zatím konvenující dopravce nebude mít do roka a do dne nové autobusy, tak si najdete nového, pak zase jiného a zase jiného, jak jste řekl zatím ve Vašem posledním televizním vystoupení. Přepravců je dost. Určitě – my jsme dopravce, protože vozíme lidi. Přepravci podle nás vozí různé náklady. A nebo je to jinak? Zázraky se ale nedějí, my nežijeme v pohádce, ale v tvrdé ekonomické realitě a musíme se každý den potýkat s vašimi fauly. Nebo je jasné, že krajem preferované dopravní perpetum mobile naplní jen někdo, komu například nějaké město znovu a protizákonně koupí nebo daruje z rozpočtu pár autobusů anebo někdo, pro něhož bude nízká úroveň tržeb jen banalitou, od kraje bude dostávat žalostné minimum a přesto bude každý rok manifestačně nasazovat nové a větší autobusy? Podobně, jak je tomu prý u nejmenovaných restaurací, jak uvádí agentura JPP ?! Může DPÚK ovlivňovat tržby? Nemůže. Protože dodržuje zákony a chová se poctivě. Protože lidé mají možnost, ale ne povinnost jezdit veřejnou dopravou a platí státem regulované jízdné. Protože je to o pozitivním příkladu. Proto jsme také používali Ekobusy, aniž nás k tomu někdo nutil a kritéria stanovená EU pro rok 2010 jsme jako jediní v ČR již splnili. A všechny naše autobusy obsahují elektronické strojky, a to dávno předtím, než to bylo v Čechách povinné. Protože jsme dobří a zodpovědní hospodáři.
K Ekobusům ještě několik vět. Společnost EKOBUS a.s. je jediným mně známým výrobcem meziměstských autobusů CNG v Evropské unii. Tyto autobusy dosahují velmi dobrých provozních výsledků a svojí spolehlivostí jsou na světové úrovni. V zahraničí dostává Ekobus jednu medaili za druhou. A vás z kraje jsme – pokud si dobře vzpomínám – také vozili několikrát po Bruselu, když se tam konali Dny krajů, vzpomínáte si? A taky jste se s námi chlubili ...
V jedněch zprávách na České televizi jste řekl, že si přejete, aby DPÚK už skončil na propadlišti dějin. Stejnou větu řekl při zveřejnění Charty v roce 1977 v ČST také Gustáv Husák. On byl komunista. Vy jste zástupce politické strany, která se pyšní ochranou soukromého vlastnictví. Ruku na srdce – je Vaše jednání slučitelné s těmito principy?
S pozdravem „Chcete také dýchat čistý vzduch ???“
Karel Havel
Ředitel společnosti ČSAD Česká Lípa a.s.
Výzva ke zrušení Smluv o závazku veřejné služby
(05.04.2007, zdroj: DPÚK [www.dpuk.cz])
Ústecký kraj opět vyhlásil „výběrová řízení“, jejichž cílem je vybrat nové dopravce k zajištění základní dopravní obslužnosti v režimu závazku veřejné služby, kteří by dlouhodobě v Ústeckém kraji provozovali osobní linkovou dopravu na linkách, kde závazek veřejné služby již vznikl dříve vydanými licencemi ve prospěch DPÚK. Tato výběrová řízení považuje DPÚK za nezákonná v tom, že závažným způsobem poškozují práva DPÚK na nerušený výkon veřejné služby, jejíž závazek svědčí ve prospěch DPÚK, což je v současnosti předmětem dosud neskončených soudních řízení.
Na základě nezávislé právní analýzy proto DPÚK dnes zaslal zastupitelstvu ÚK výzvu ke zrušení Smluv o závazku veřejné služby a probíhajících výběrových řízení pro jejich nezákonnost. (viz.příloha)
V dopise, který byl zaslán také hejtmanovi ÚK, členům rady ÚK, ale také všem dopravcům, které kraj z pohledu DPÚK protiprávně „nasmlouval“ k plnění závazku veřejné služby se mimo jiné uvádí:
1. Dle ustanovení nařízení EHS může uzavírat smlouvy o závazku veřejné služby s dopravcem pouze orgán členského státu EU, který v žádném případě není kraj jako samospráva.
2. Závazky veřejných služeb jsou podřízeny správnímu řádu a jsou přímo vyňaty z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť nelze soutěžit o ztrátu, která vzniká jejich provozováním.
3. DPÚK s ohledem na výše uvedené upozorňuje nové dopravce na riziko existence právní nejistoty, protože stávající situace je s ohledem na kroky úředníků Ústeckého kraje chaotická a nemá oporu v nařízeních EU, která jsou nad českými zákony nadřízená.
Dopis DPÚK zastupitelstvu ÚK ze dne 5.4.2007
DPÚK vyslyšel prosby cestujících a starostů po rychlejší a levnější dopravě
(02.03.2007, zdroj: DPÚK [www.dpuk.cz])
DPÚK na základě četných proseb cestujících a starostů jednotlivých obcí od 4.3.2007 rozšiřuje stávající veřejnou linkovou dopravu na Teplicku a Chomutovsku o 115 nových spojů.
„Nedávným zavedením nového systému dopravy v oblasti Teplicka a Chomutovska ze strany Ústeckého kraje chybí celé řadě občanů v regionu přímé a rychlé spojení. Tato doprava s autobusy převážně městské hromadné dopravy je pro cestující pomalá, méně pohodlná a může být i dražší," řekl mluvčí DPÚK Marek Ženkl.

Od 4.3.2007 proto DPÚK rozšiřuje dopravu na následujících úsecích:
Linka / Název / Počet nových spojů
520510 / Chomutov-Kadaň / 20
520650 / Kadaň-Klášterec nad Ohří / 4
580240 / Teplice-Ohníč-Bílina / 1
580260 / Teplice-Hostomice-Bílina / 18
580430 / Teplice-Sobědruhy-Srbice-Bohosudov-Krupka-Přítkov / 8
580440 / Teplice,Řetenice-Teplice,,aut.nádr.-Bohosudov-Unčín-Soběchleby / 44
580510 / Teplice-Duchcov-Osek-Litvínov-Záluží / 20

Spoje DPÚK budou jezdit v pracovní dny a předpokládá se, že budou pro cestující levnější, protože autobusy budou jezdit po přímých trasách a nebudou se dlouze nesmyslně potulovat po četných zastávkách ve městě.
Úprava jízdného společností DP Intercity a DPÚK
(25.01.2007, zdroj: DPÚK [www.dpuk.cz])
Dopravní společnost DP INTERCITY s.r.o. oznamuje, že od 28.1.2007 dochází v souladu s novým Cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR k úpravě cen individuálního jízdného v linkové autobusové dopravě. Tato vynucená úprava cen zvyšuje jízdné v základním ceníku v průměru o 11 %.
Nová cena jízdného je zejména ovlivněna meziročním nárůstem cen všech vstupních nákladů a mimo jiné také zavedením mýtného na dálnicích v ČR.
Obdobné navýšení cen bude od 4.2.2007 také u Dopravního podniku Ústeckého kraje a.s. (DPÚK).

Příklad:
Na lince č.590907, na trase Ústí nad Labem-Litoměřice-Praha, byla dosavadní výše obyčejného jízdného 74,-Kč. Od 28.1.2007 bude toto jízdné navýšeno na 82,-Kč.
Vedení obou společností děkuje všem cestujícím za pochopení a věří, že i nadále bude spolehlivost a bezpečnost dopravy rozhodujícím kritériem pro jejich cesty s oběma dopravními společnostmi.
Ústecký kraj odmítl DPÚK zaplatit fakturu za měsíc srpen
(14.12.2006, zdroj: DPÚK [www.dpuk.cz])
Ústecký kraj odmítl DPÚK zaplatit fakturu za zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji v rámci Vrchnostenského nařízení v srpnu letošního roku.
Pro osvěžení paměti, právě uplatnění tohoto Vrchnostenského nařízení zajistilo pro občany Ústeckého kraje dopravu v měsíci srpnu, kterou byl tímto DPÚK povinen jezdit, a za kterou je kraj dle nařízení EU povinen zaplatit.
Kopie Vyrozumění úřadu Ústeckého kraje
Ústecký kraj směřuje k další aféře
(13.12.2006, zdroj: DPÚK [www.dpuk.cz])
V týdeníku Euro vyšel pozoruhodný článek, který napsal generální ředitel mezinárodní společnosti Veolia Transport Česká republika PETR MORAVEC, s podtitulem: Podmínky koncesního řízení na dopravní obslužnost jsou nesplnitelné...
Radní Ústeckého kraje mají zřejmě rádi publicitu. Jen utichly zprávy v médiích o kritické situaci provázející spory kraje s Dopravním podnikem Ústeckého kraje a už se schyluje k další aféře. Ústecký kraj v souladu s rozhodnutím krajského zastupitelstva vypsal koncesní řízení, které by mělo od 1. ledna 2007 na příštích osm let zajistit dopravní obslužnost v režimu veřejné služby. Podmínky koncesního řízení jsou ovšem přinejmenším podivné.
Kritéria. Jediným kritériem koncesního řízení je takzvaná nabídková cena dopravního výkonu na jeden kilometr. Zadavatel si navíc vyhrazuje právo zrušit koncesní řízení, pokud žádný ze zájemců nepodá nabídku, v níž by cena dopravního výkonu na jeden kilometr byla nižší nebo se rovnala částce 33 korun. Zadavatel tedy de facto požaduje, aby nabídnutá cena nepřekročila uvedenou částku.
To by samo o sobě nebylo nic závadného, Ústecký kraj však požaduje, aby od 1. ledna 2009 až do konce plnění nebyl žádný z dopravních prostředků starší osmi let. Navíc musí být deset procent vozidel nízkopodlažních a stejné procento klimatizovaných. Tak vysoké kvalitativní požadavky ale vzhledem k limitní ceně na jeden kilometr nelze splnit.
Nevhodné zadání. Ústecký kraj se tak dostává prakticky do stejné situace jako v případě sporu s původním dopravcem, protože požaduje vysoký standard, ale odmítá za něj platit. Cena dopravního výkonu, která kromě vlastních provozních nákladů musí obsahovat přiměřený zisk na tvorbu investičních zdrojů nutných k obnově vozového parku, bude při respektování požadavků Ústeckého kraje vyšší než 40 korun.
Poctivý uchazeč o tuto zakázku to přizná a pak bude vyřazen pro nesplnění podmínek. Nepoctivý uchazeč se v nabídce zaváže nepřekročit 33 Kč a pak bude na Ústeckém kraji požadovat doplatek nebo změnu smlouvy. Nezodpovědný uchazeč bude generovat ztrátu a povede svůj podnik do konkurzu.
Cena za autobus a řidiče. Průměrná cena vysokopodlažního neklimatizovaného autobusu je 3,5 milionu korun. Při osmiletém odepisování a průměrném ročním proběhu 50 000 kilometrů je odpis vozidla na jeden kilometr 8,75 koruny (3,5 milionu korun dělených osmi lety a 50 000 kilometry). Cena nízkopodlažního vozidla je minimálně o jeden milion korun vyšší, tedy v nákladech o 2,50 koruny na jeden kilometr dražší (jeden milion korun dělený osmi lety a 50 000 kilometry).
Průměrná mzda řidiče autobusu je 17 000 korun měsíčně. Na jeden autobus jsou třeba dva řidiči, protože se podle novely Zákoníku práce, která vstoupí v platnost 1. ledna 2007, čekání a pohotovost budou započítávat do pracovní doby. Osobní náklady na jeden kilometr včetně odvodů z mezd ve výši 35 procent jsou tedy 11,02 koruny (17 000 korun násobených dvanácti měsíci, 1,35 procentního bodu a dvěma řidiči a děleno 50 000 tisíci kilometry). V těchto nákladech nejsou započítány náklady na požadované ošacení řidičů, o školení, zdravotních prohlídkách a povinných psychologických vyšetřeních ani nemluvě.
Výdaje na naftu, údržbu a parkování. Průměrná spotřeba nafty u běžného linkového autobusu je 28 litrů na sto kilometrů, přičemž průměrná letošní cena jednoho litru nafty (bez DPH) je 24 korun. Náklady na palivo na jeden kilometr jsou tedy 6,72 koruny (28 litrů násobených 24 korunami děleno sto kilometry).
Průměrné náklady na běžnou údržbu bez větších oprav jsou 160 000 korun za rok, což činí 3,20 koruny na kilometr (160 000 korun dělených 50 000 kilometry).
Drtivá většina příměstských linek využívá autobusová nádraží ve větších městech. Průměrná cena za vjezd na ně je 30 korun, při deseti denně je náklad 2,19 koruny na kilometr (30 korun násobených deseti vjezdy a 365 dny děleno 50 000 kilometry). Parkuje-li vozidlo na pronajatém prostoru, je obvyklá cena 300 korun na den. Náklad na parkování je tedy 2,19 koruny na kilometr (300 korun násobených 365 dny a děleno 50 000 kilometry).
Celkové náklady. Vlastní náklady dopravce jsou tedy při dnešních cenách 34,07 koruny na kilometr (8,75 plus 11,02, 6,72, 3,20, 2,19 a 2,19). Tedy o 1,07 koruny na kilometr více, než je maximální cena požadovaná Ústeckým krajem. A to nepočítáme s dražšími nízkopodlažními, respektive klimatizovanými vozidly. V této částce nejsou také započteny náklady na správní a provozní režii, nutné pro dispečerské řízení, ani na provoz zadavatelem požadované informační linky a neuvažujeme vedení účetnictví a výkaznictví, zajištění předprodeje jízdenek, zpracování dat z odbavovacích strojků, výlep jízdních řádů, údržbu označníků a další.
Aby bylo zachováno požadované maximální stáří vozového parku osmi let, je nutné každý rok obnovit alespoň jednu osminu z celkového počtu vozidel. Pokud se ceny vozidel během osmi let trvání koncesního řízení nezmění (což je nepravděpodobné), je nutná tvorba zdrojů na obnovu přibližně ve výši odpisů. Pro přehlednost nezacházím do podrobností daňové problematiky a výpočtu přiměřeného zisku dle nařízení č. 493/2004.
Kde ušetřit? Na platu řidiče? Na nedodržování novely Zákoníku práce? Na ceně nafty? Neplatit za vjezdy na autobusová nádraží nebo neparkovat na místech k tomu určených? Neudržovat autobusy v provozuschopném stavu? Jedinou úsporu vidím v ušetření času: koncesní řízení vyhlášené Ústeckým krajem ignorovat.
***
Zadavatel požaduje vysoký standard, ale odmítá za něj platit
::Úvod ::Redakce ::Kontakt