ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
PROTEST ODBORÁŘŮ DPÚK A ČSAD ČESKÁ LÍPA

Prostest a zablokování centra města vozy Ekobus

Tisková zpráva - dopravce -- Vyjádření DPÚK k průjezdu cca 50 ekobusů centrem ÚL

Záměrem DPÚK bylo upozornit veřejnost a zastupitele Ústeckého kraje na největší flotilu ekologických autobusů v ČR, kterou Ústecký kraj svým protiprávním jednáním likviduje, a dává tak jasně najevo, že ho ekologie v tomto nejvíce postiženém kraji v ČR nezajímá.

DPÚK se dnešním nasazením padesáti ekologických autobusů, které objížděly především po trasách, na kterých se v souladu s platnými licencemi běžně pohybují, připojil k Evropskému týdnu mobility, probíhajícím ve spolupráci s kampaní Evropské unie na zlepšení stavu klimatu Země. Tato kampaň chce zvýšit povědomí obyvatel Evropy o nutnosti ochrany klimatu.

Vyjádření z diskuzního fóra DPÚK - Předmět: krize dopravy, vystoupeni na zasedani zastupitelstva Jméno: josef provaznik 20.09. 2006 09:27

Vážení členné zastupitelstva, Šest set zaměstnanců se ocitlo ve velké sociální nejistotě. Zaměstnanci nezavinili tuto situaci, neznají pozadí těchto hrátek mezi vedením kraje, panem hejtmanem Šulcem a firmami, ale mediální vystoupení pana hejtmana v nich vzbuzují oprávněné obavy, že se stávají nedobrovolnými účastníky nějaké hry a oni mají být ti, kteří nesou negativní dopady. Jsou ohrožena jejich pracovní místa. Nechtějí toho tak moc: chtějí jezdit v klidu, který ke své práci potřebují, chtějí vozit občany našeho kraje do zaměstnání, děti do škol, starší lidi k lékaři atd. My si rozhodně nebereme cestující za rukojmí, chceme je dovézt tam, kam potřebují. Rukojmí z nich udělal pan Šulc a rada Ústeckého kraje. Pan hejtman Šulc nám dnes vyčítá drahou dopravu, kterou provozovalo DPÚK, potažmo ČSAD Česká Lípa, přitom najal dopravní společnosti z části republiky, které provozují rádoby dopravní obslužnost v Ústeckém kraji za podstatně vyšší náklady, a které tuto službu nezajišťují v rozsahu potřebném pro občany Ústeckého kraje a v takových kvalitách, na které byli občané Ústeckého kraje zvyklí. Pan hejtman Šulc se svezl autobusem, o kterém tvrdil, že je nebezpečný pro cestující, a že by se bál v těchto autobusech jezdit. Dnes nám poslal do Ústeckého kraje autobusy, které katastrofálním stavem zhoršují již tak zdevastované životní prostředí kraje. My jsme jezdili vozy ekologicky čistými, dle možnosti novými, které splňují parametry Evropské Unie.
Pan hejtman Šulc najaté dopravce přehlíží vážné porušování bezpečnostních předpisů najatými dopravci, ke kterým dochází při řešení krizové situace dopravní obslužnosti Ústeckého kraje. Podle zjištění odborářů jsou řidiči z jiných regionů vysíláni na výpomoc řešit dopravní kolaps na Ústecku v rozporu s bezpečnostními předpisy tím, že řídí autobusy nad přípustné limity, takzvaným vyježděním. Sociální zázemí těchto řidičů je katastrofální, protože řidiči spí v autobusech, nemají základní hygienické podmínky. Po rozhovorech s těmito řidiči víme, že si stěžují na únavu a nevyspání, ale že nemají navybranou, protože pokud by nevyjeli, přišli by o práci, byť jsou si vědomi porušování bezpečnostních předpisů.
Máme stížnosti občanů na špatnou kvalitu cestování v mnoha autobusech náhradních dopravců nelze naložit kočárek či vozíčkáře. Tito lidé se nemohou dostat k lékaři, na úřady apod. Dále si lidé stěžují na nevyhovující technický stav vozidel, na to, že se lidé nedostanou včas do práce a děti do škol, na neefektivnost spojů, které jezdí prázdné z důvodu nedodržování jízdních řádů atd. Můžeme předložit stížnost občanů, kteří vznášejí protest vůči hejtmanovi, protože ten nedokáže zabezpečit výše uvedené skutečnosti.
My všichni jsme pod obrovským tlakem gubernátorského jednání pana hejtmana Šulce, ale nejen my, ale i občané a cestující Ústeckého kraje. Pan hejtman našim řidičům vzkázal prostřednictvím medií, že má pro pět set řidičů zajištěnou práci u nových dopravců. Ptáme se, kam nás pan hejtman chce dotlačit? Do nejistot, jako je ČSAD Slaný atd. Odborový svaz dopravy má informace o dopravcích, které si pan hejtman najal, a u kterých nám nabízí práci: víme o nejistotách v těchto firmách, o fluktuaci, o sociálním zázemí. Chceme toho opravdu tak hodně, když občanům Ústeckého kraje nabízíme vykonávat službu takovou, ne-li lepší než jsme vykonávali do doby, kdy pan hejtman svým přístupem tuto dopravu svévolně zničil?
Kolik dnes stojí daňového poplatníka dnešní takzvaná náhradní doprava a kde bere pan hejtman finanční prostředky na krytí těchto nákladů? Vždyť musejí chybět v jiných kapitolách, jako je například školství, zdravotnictví, kultura apod. Nedopouští se pan hejtman náhodou trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, když rozbíjí zaběhnutý a spolehlivý systém dopravy v Ústeckém kraji? Znovu říkáme, chceme pouze to, abychom mohli zajišťovat službu obyvatelstvu Ústeckého kraje tím, že budeme vozit děti do škol, lidi do zaměstnání, k lékaři, za kulturou a dalším. Tuto službu jsme ochotni okamžitě poskytnout.
Hejtman Ústeckého kraje pan Šulc trvá na svých dosavadních pozicích a stanoviscích a zaměstnanci ČSAD Česká Lípa a.s. a DPÚK a.s. jsou vystaveni reálné hrozbě ztráty zaměstnání. Podnikový výbor odborového svazu dopravy hodnotí současnou situaci jako velmi složitou a pro zaměstnance výše uvedených firem jako kritickou. S ohledem na závažnost celkové situace reálné stávající zaměstnanosti, i s ohledem na přezíravý postoj představitelů Ústeckého kraje, podnikový výbor odborového svazu dopravy Ústí nad Labem vás vážení zastupitelé žádá o zodpovědné a kvalifikované rozhodování o zachování kvalitní dopravní obslužnosti ve prospěch všech občanů Ústeckého kraje.
Vážení zastupitelé našeho kraje, zvolili jsme si vás jako představitele a zástupce občanů Ústeckého kraje a vy teď máte v rukou osudy zaměstnanců a jejich rodin. Mnozí z nich jsou vaši voliči, mnozí z nich jediní živitelé rodin, a proto vás žádáme, rozhodujte a mějte na zřeteli jejich budoucí osud. Kompromisní cestu k vyřešení celé situace vidí podnikový výbor odborového svazu dopravy v navrácení stavu před termín 1. února 2006 a ve vyčkání na rozhodnutí výsledku soudních sporů nezávislých soudů.
Josef Provazník,
mluvčí krizového štábu odborového svazu dopravy DPÚK
::Úvod ::Redakce ::Kontakt