Kliknutím okno zavřete
Nová Škoda 15 Tr MM
(Foto: Vít Čepický)
Budoucí budějovická 57 zajíždí zpět do vrat výrobního závodu. Nejčernější scénáře se naplnily a výroba se tímto ukončila. Datum 28. 7. 2004 se obrazně zapíše do historie jako ukončení výroby trolejbusů v Čechách.