Kliknutím okno zavřete
Otrokovice.
(Foto: Martin Ryba 19.7.2006)
Citybus e.č.660 na konečné Otrokovické linky č 55 na Nádraží ČD Otrokovice.