ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Trolejbusy
29. června 1995 byla oficiálně zahájena trolejbusová doprava mez městy Chomutovem a Jirkovem. Tento provoz, který byl vybudován jako náhrada za uvažovanou tramvajovou rychlodráhu je již několik let a zřejmě ještě dlouho bude nejmladším trolejbusovým provozem u nás. Vozový park tvořila dvoudílná dodávka článkových trolejbusů Škoda 15Tr jedenácté série pro jmenovité napětí 750 Vss. Tyto vozy doplnila o dvanáct let později dodávka moderních nízkopodlažních trolejbusů Solaris Trollino 12AC. V roce 2008 byla proklamován snaha začít s razantní obnovou trolejbusového parku. Část starších vozů má projít generální opravou, zbytek má být nahrazen novými vozy. V roce 2009 se počítá s dodávkou jednoho vozu.
Současný vozový park je tvořen dvěmi typy trolejbusů:
Škoda 15Tr 11/7 - původně dodané velkokapacitní trolejbusy, jednotná série typu 15Tr 11/7 v počtu 25 - ti vozidel pro chomutovský provoz
Solaris Trollino 12AC - nová generace nízkopodlažních vozidel pořízených v roce 2006 za pomoci dotace z Evropské unie, zároveň první sólo vozy v chomutovském provoze
ČNDS - Městská doprava v Chomutově a Jirkově