Chomutov , vozovna DPCHJ
(Foto: Petr Šašek)
Autobus e.č. 311 na hale denního ošetření v areálu DPCHJ na Písečné.