Kliknutím okno zavřete
Teplice, Šanov I. lázně a Plavecká hala
(Foto: srpen 2007, Jan Maxa)
Dvě tratě, dvě zastávky, 4 trolejbusové linky, chodník a zábrana. I takovou raritu lze v Teplicích najít. Pojem rarita je zde použit záměrně, protože onen chodník odděluje dvě nepropojené tratě nacházející se jen několik metrů od sebe. Tento stav má na trolejbusy neblahý vliv, neboť linky 1 a 3 končící v Šanově I. nejsou kapacitně vytížené, jezdí pouze v pracovní dny a o víkendech sem zajíždí nácestně autobusová linka. Propojení s tratí v Jankovcově ulici by tak pro Šanovskou trať znamenalo oživení. Mohlo by se tudy projíždět směrem na Panoramu a nezanedbatelný by byl též význam zvýšení flexibility sítě. Spojení by totiž vytvořilo dosud scházející alternativu tratě na Masarykově ulici, kterou bylo poznat v průběhu letní rekonstrukce 2007. Propojení obou tratí však brání Magistrát, protože panuje obava, že by se do této části i přes zákaz přesunula automobilová doprava a byl by ohrožen klid lázeňských hostů (konečnou linek 1 a 3 v Šanově I. totiž tvoří dlouhý park po jehož obvodu vedou jednosměrné komunikace). Na snímku pořízeného z konečné Šanov I. lázně je zachycen spoj linky 13 jedoucí Jankovcovou ulicí na Panoramu.