Kliknutím okno zavřete
Teplice
(Foto: Jan Maxa)
Karosa-Renault Citybus 12 ev. č. 410 najdete dosti často na lince č. 28, kde protíná celé Teplice.