Kliknutím okno zavřete
Teplice
(Foto: Miroslav Vydra)
Nová Ves s dvěma trolejbusy Škoda 9Tr č. 105 a 28 s autobusem Karosa B 732 e.č. 329 na lince číslo 4.