Kliknutím okno zavřete
Propagační leták nové linky.
(Vývěska ÚMO Střekov)
Taková byla původní myšlenka plnohodnotné linky integrované dopravy číslo 137.