Kliknutím okno zavřete
Teplice - schéma dopravního řešení výluky v Šanově
(grafika Jan Maxa, 8.7.2007)
Oprava poklopu vodního toku v ulici U Hadích lázní si vyžádala od 1.7. 2007 až do konce roku zastavení provozu  na trolejbusové trati v úseku Pražská - Šanov I. lázně. Linky číslo 1 a 3 ukončené na smyčce Pražská navazují na náhradní autobusovou linku X1, kde je zaveden bezplatný provoz. Náročnost stavebních prací si vyžádala fyzické odříznutí od ostatní sítě a částečné snesení trolejového vedení.