Kliknutím okno zavřete
Teplice, Městské sály - manipulační a neprovozovaná trať
(foto: 5.5.2006, Jan Maxa)
Městské sály v Trnovanech (budova v pozadí) pamatují celou historii MHD. Jezdily zde tramvaje od počátku provozu v roce 1895 až do úplného konce v roce 1959. Od roku 1952 se zde manipulačně při cestě z vozovny objevují trolejbusy aby v roce 1956 prostřednictvím nově vzniklé konečné zaujmuly pevné místo v pravidelné dopravě. O 10 let později začínají trolejbusy pokračovat z Městských sálů až do Novosedlic (směr doleva) a v roce 1984 vzniká krátký úsek do Zemské (směr v pravo). I když byl pro havarijní stav v roce 1996 na Novosedlické trati provoz zastaven tratí u Městských sálů se to nedotklo a linky 4 a 6 jezdily k Vozovně DP a do Zemské nadále. Změna přepravních směrů a poptávka cestujích však nakonec pro trolejbusy znamenaly nízkou vytíženost tak zde byl od roku 1999 běžný provoz zastaven. Po 53letech se tak kolem Městských sálů jezdí opět manipulačně. Fotografie zachycuje na křižovatce tratí do Zemské a k Dopravnímu podniku výjezd a zátah trolejbusů. Trolejové vedení zůstalo kompletní včetně křížení a výhybek, akorát přibyl úsekový dělič, který trať do Zemské odpojil od sítě.