Kliknutím okno zavřete
Zajímavosti Scanií v Teplicích - "Nevstupujte za čáru na podlaze !"
(foto: 22.2.2008, Jan Maxa)
Přísun vozidel ze západní části Evropy přináší několik standardů, které jsou však v našich končinách neobvyklostí. Jednou z novinek je systém ochrany cestujících před přivřením do dveří. Zatímco v našich končinách se obvykle řeší tlakovým čidlem, které zareaguje v okamžiku, kdy je někdo již sevřený, mají "Teplické" Scanie systém bezkontaktní. Jde v podstatě o infra čidlo umístěné nade dveřmi, které zaznamená pohyb osoby ve vymezeném prostoru a nepovolí zavření dveří. Vymezený bezpečnostní prostor je na fotografiích dobře ohraničen žlutou čarou a mají jej prostřední a zadní dveře. V českých podmínkách tak nastává situace poněkud rozpačitá - systém totiž vyžaduje jistou disciplinovanost cestujících což je bohužel občas problém a hned první den provozu Scanií, musel řidič používat mikrofon a do prostoru cestujících žádat opuštění prostoru za čarou na podlaze. Doufejme, že tento bezpečnostní prvek povede ke zvyku cestujících respektovat určitá pravidla a že dopravce nerezignuje a zařízení neodpojí. Přeci jen jsme už také součástí civilizované Evropy, kde to většině cestujících problém nedělá.