ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ

Uzavření ulice U Císařských lázní v roce 2002

Několikaletá rekonstrukce Masarykovy ulice v Teplicích, rozložená do jednotlivých etap zasahuje do života obyvatel i návštěvníků města již od roku 2005 až do současnosti. Počátek rekonstrukce však zasahuje ještě dále a to do roku 2002, kdy proběhla v letních měsících rekonstrukce inženýrských sítí a s tím spojené celkové rekonstrukce ulice U Císařských lázní. Teprve na tu navázala "Masaryčka"
Ulice U Císařských lázní navazuje plynule na Masarykovu ulici na křižovatce pod Benešovo náměstím (s ulicí Českobratrskou) vede kolem Krušnohorského divadla a tvoří hlavní tah z centra na Prosetice a Šanov I. a to jak pro individuální dopravu tak pro MHD. V létě roku 2002 proběhly velké stavební práce jak pod povrchem tak včetně vnějších úprav celé ulice. To se nese v duchu nejen nového povrchu vozovky, ale též chodníků, veřejného osvětlení i zeleně. Tento systém v lázeňském městě postupně pokračuje i v následujících letech. Rozsah prací si pochopitelně vyžádal úplnou uzavírku ulice včetně linek MHD.
Od 12.5.2002 do 30.8.2002 proto došlo v Teplicích k rozsáhlé výluce během které byly 4 linky mimo provoz, 4 přesměrenovány a zavedeno 5 výlukových. "Dopravní manévry" díky jedné uzavřené ulici o délce 400 metrů s jednou zastávkou MHD však byly opodstatněné, neboť ulicí vede jediná trolejbusová trať do Šanova I a do Prosetic, dále autobusové linky přes Valy do Řetenic a linky do Bystřan přes Prosetice (celkem linky číslo 1, 3, 7, 9, 21, 22, 27 a 32).

Dopravní opatření k zajištění provozu během výluky byla následující.

Úplné přerušení provozu na trolejbusových číslo 1, 3, 7 a 9.
- úsek z centra do Šanova I a Prosetic byl po dobu výluky obsluhován náhradní autobusovou dopravou
- ostatní úseky k Angeru, Řetenic, Újezdečka a Sochorovy byla obsluha zajištěna náhradní trolejbusovou dopravou

Úplné přerušení provozu v zastávce Divadlo
- náhradní zastávky Benešovo náměstí a Císařské lázně v dosahu ca 200 metrů

Vznik obousměrné náhradní zastávky Císařské lázně
- zastávka se nachází na Laubeho náměstí ve směru z/do Roosseveltovy ulice

Přesměrování autobusových linek číslo 21 a 22 přes Alejní a Valy
- linky nejedou z Benešova náměstí přes zastávku Divadlo, ale v objízdné trase Alejní - Okresní soud - Bílinská - Koupaliště - Valy - Císařské lázně a dále do Prosetic (l.č.21 přes Šanov I.) již po svých trasách (část spojů linky č.22 jede okolo Nemocnice)

Přesměrování autobusových linek číslo 27 a 32 přes Alejní
- linky nejedou z Benešova náměstí v trase Divadlo - Císařské lázně - Valy - Koupaliště - Bílinská, ale objízdnou trasou přes Alejní - Okresní soud odkud již jedou po svých trasách směr Řetenice

Zavedena trolejbusová linka č. 51 Řetenice - Beneš. nám. (ul. 28.října) - Hlavní nádraží (jen tam) - Anger
- linka nahrazuje z centra do Řetenic linku č. 1, k Angeru a částečně k Hlavnímu nádraží linku č. 3
- v provozu v pracovní dny do 18 hodin

Zavedena trolejbusová linka č. 55 Sochorova - Benešovo náměstí - Újezdeček
- linka nahrazuje z centra linku č. 9 do Sochorovy a částečně linku č. 7 do Újezdečka
- jezdí v pracovní dny do 18 hodin

Zavedena trolejbusová linka č. 61 Újezdeček - Benešovo nám. (tam - ul. 28.října) - Hlavní nádraží
- linka nahrazuje z centra částečně linku č. 7 v době kdy nejezdí linka č. 55
- v provozu v pracovní dny od 18 do 22:30 hodin a ve volných dnech a svátcích po celý den

Zavedena autobusová linka č.53 Šanov I. - Valy - Benešovo nám. (tam - ul. 28.října) - Hlavní nádraží
- linka nahrazuje linky č. 1 a 3 do Šanova I. a vede po objízdné trase přes Alejní a Valy
- v provozu v pracovní dny do 18 hodin

Zavedena autobusová linka č. 57 Prosetice - Valy - Benešovo nám. (tam - ul. 28.října) - Hlavní nádr.
- linka nahrazuje linky č. 7 a 9 do Prosetic a vede po objízdné trase přes Alejní a Valy
- v provozu celotýdenně

Během výluky byl v maximální míře zachován stejný rozsah dopravy. U dotčených autobusových linek č. 21, 22, 27 a 32 se jednalo vesměs jen o přesměrování a s tím spojené časové posuny spojů. Autobusy navíc na objízdných trasách stavěly na všech zastávkách. Změna byla provedena ve staničení na Benešovo náměstí, kde nešlo použít zastávky směrem k Divadlu, ale autobus se otáčel po obvodu náměstí.
Výlukové linky již nabízely v dopravě malé zpestření. Náhradní autobusové linky číslo 53 a 57 mající funkci nahrazení trolejbusů do Šanova I. a Prosetic zajišťovaly spojení přes Valy a Alejní s Benešovo náměstím a Hlavním nádražím, kde končily. Odtud poté vedly zpět na Benešovo náměstí objezdem přes Hotel de Saxe. U Hlavního nádraží byla jen krátká vyrovnávací pauza.
Trolejbusová linky číslo 55 nikterak zajímavá nebyla a vedla obousměrně středem Benešova náměstí. Zajímavá situace však nastala u trolejbusových linek číslo 51 a 61.
Protože zrušením provozu linek číslo 3 a 9 přestala být trolejbusy obsluhována zastávka Hlavní nádraží, odbočovala linka číslo 51 ve směru k Angru před Benešovo náměstím do ulice 28.října, kde byla umístěna zastávka a poté jela přes Hlavní nádraží dál do Trnovan. V opačném směru do Řetenic však již linka jela na Benešovo náměstí přes Hotel de Saxe a Hlavní nádraží nebylo v tomto směru obsluhováno.
Vzhledem k tomu, že bylo potřeba zajistit celotýdenní spojení do Řetenic za zrušenou linku číslo 7, byla v době po ukončení provozu linek 51 a 55 v provozu linka číslo 61 jedoucí z Újezdečka přes Alejní na Benešovo náměstí, kde však opět odbočila do ulice 28.října a končila u Hlavního nádraží. Zpět na Benešovo náměstí a do Řetenic se vracela po Masarykově ulici přes zastávku Hotel de Saxe. Linka neměla polookružní nabídku jízdy a u Hlavního nádraží byla konečná s přestávkou. Díky lince 61 však zastávka Hlavní nádraží byla obsluhována i ve večerních hodinách a o víkendech což v běžném provozu není. Podobná situace se opakovala v následujících letech při dalších výlukách.
3.3.2008 autor: Jan Maxa, podklady linkového vedení Petr Šašek
::Úvod::Napište nám::