ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Autobusy DP Teplice s.r.o. celkový přehled

Autobusová doprava provozovaná DP Teplice se dotýká nejen města samotného, ale též význačné části teplicka. Proto je vozový park autobusů poměrně pestrý a zahrnuje mimo standardních větší množství kapacitních kloubových autobusů. Poslední kapacitní vozidla jsou však již dodávána v třínápravové nekloubové 15metrové délce. Oproti jiným DP se poměrně nízká dotace ze strany města pochopitelně dotýká i obnovy vozového parku a tak většina autobusů je ve zvýšené podlaze a mimo nových zde najdeme i generálkované zakoupené od jiných provozovatelů.
Redakční informace
(rok 2007)
Pro aktuální přehled vozového parku provozních autobusů v roce 2007 použijte prosím sekci "Ostatní - aktuální stav 2007".
Stručný popis složení v roce 2006
(historii, evidenční čísla a fotografie najdete v levém sloupci)
Základ standardních autobusů tvoří Karosy s manuálním řazením řady B 732, 932 a 952 doplněné slovinskou značkou TAM s automatickou převodovkou. Nízkopodlažní provedení zde potom zastupuje jeden Karosa-Renault Citybus.
B-732 - vyrobené v letech 1987-88 (360-365) a v roce 1994 (355-3359). Přítomnost autobusů se starším datem je způsobena nákupem z jiných provozů jmenovitě DP Praha a DP Pardubice, které v Teplicích prodělaly generální opravu.
TAM 232 A 116 M - 10kusová dodávka (401-409, 411) slovinského výrobce byla to Teplic dodána v letech 1994-1995. Jednalo se však pouze o polovinu z kontraktu na 20 vozidel. Z důvodu nesplnění závazku výrobce byla následně druhá část dodávky zrušena což byla v tehdejší době škoda, neboť autobusy TAM se vyznačovaly spolehlivostí a výhodou odbavování u řidiče byla též větší šířka předních dveří. Zbytek zrušené dodávky se nakonec uplatnil v Bratislavě a to včetně teplického modrožlutobílého nátěru.
Citybus 12M - první a na dlouhou dobu jediný nízkopodlažní autobus Karosa-Renault byl do provozu zařazen v roce 1998. Obdržel evidenční číslo 410 a tím nejen vyplnil mezeru po nedodaném autobusu TAM, ale později dal základ pro pokračování této řady ve značení nízkopodlažních autobusů.
B-932E - v roce 2001 se zařadilo do provozu 5 kusů (366-370). Zajímavostí je, že se dodávka realizovala ve třech variantách této typové řady s tím, že některé byly původně určeny pro jiné provozovatele.
B-952E - postupně se do Teplic dodávaly v letech 2002 (371-373), 2003 (374-376) a na konci roku 2005 (377-380). Poslední dodávka se již vyznačovala odlišností lepených skel.

Ve vozovém parku se však nacházejí i linkové a zájezdové autobusy, které sice nejsou v provozu běžně vidět avšak výjimečně na ně narazit můžete.
ŠL11 1310 - v pravdě historický autobus z roku 1981 rekonstruovaný do dobového nátěru nese evidenční čislo 57 a mimo zimní období jej můžete potkat ve vybrané soboty na nostalgické lince číslo 40 zařazené do sítě MHD.
C 734 - jako autoškola slouží linkový autobus (973) dodaný v roce 1987, výjimečně však může sloužit též jako náhrada na cyklobusové lince.
LC 736 - zájezdový autobus (927) z roku 1990 v běžném provozu nepotkáte, pouze jako smluvní zájezd

Kloubové a kapacitní autobusy se ve větší míře uplatňují na příměstské dopravě do Dubí, Hudcova, Košťan, Střelné (linky 23 a 24), ale též na meziměstské lince do Ústí nad Labem (137). Stejně jako u standardních autobusů i zde tvoří část vozového parku vozidla zakoupená z jiných provozů.
C 744 - až do současnosti přežívají 4 autobusy vyrobené v roce 1990 z toho dva jsou původní (505 a 506) a dva zakoupené v roce 1998 z DP Ústí nad Labem (509 a 510). I když se již zdálo, že má tento typ svou existenci již zpečetěnou, prošly nakonec generální opravou včetně osazení digitálních transparentů a střídají se převážně na meziměstské lince 137.
B 741 - 3 starší autobusy z DP Hradec Králové (rok výroby 1992) zakoupil DP Teplice v roce 1999 (511-513). Vozy prošly generální opravou, během které obdržely taktéž digitální transparenty.
B 941E - tuto řadu zastupují od roku 2001 dva autobusy (514 a 515)
B 961 - poslední dodávka kloubových autobusů se realizovala v roce 2002 a to počtem 3 vozů (516-518)
Citaro L - v roce 2004 nastal v obnově vozového parku zlom, kdy se dopravce rozhodl jít cestou nízkopodlažních kapacitních vozidel. Jako kapacitně dostačující a zároveň z hlediska údržby vhodnější se ukázala varianta 15metrových třínápravových autobusů bez kloubu. Vítězem výběrového řízení na dva vozy se stal autobus Mercedes-Benz O 530 L Citaro (412 a 413). Zavedení těchto autobusů do provozu zanmenalo též zavedení garantovaných spojů na linkách 23 a 24 na které jsou autobusy vypravovány.
Solaris U-15 - vítězem dvou výběrových řízení na kapacitní 15metráky v roce 2006 se stal pro změnu autobus Solaris Urbino 15. Do provozu jsou dva dodané vozy (414 a 415) zařazeny od října a jde o poslední dodávku obnovující vozový park v roce 2006. I přesto, že byly dodány ve shodný den, mají oba autobusy jiného vlastníka. Číslo 414 patří DP Teplice s.r.o. a 415 městu Teplice, které předalo vůz dopravci do užívání.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt