ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Teplice
Teplice - malé ohlédnutí na MHD v roce 2005
(23.1.2006, Jan Maxa)
Rok 2005 byl pro MHD v Teplicích ve znamení významných změn, byť některých s rozpačitým výsledkem. Celkově však lze uplynulý rok označit jako pozitivní ve zlepšování služeb pro cestující. Zde nabízíme souhrn zejména obrazem, podrobnější info k jednotlivým událostem naleznete v ostatních částech stránky o Teplicích.
Zdražení jízdného i nová linka zdarma
Začátek roku cestující nepotěšil – jízdné 4.1. podražilo na 12,- Kč (ČIP 10,30 Kč), o pár dní dříve však naopak potěšilo lyžaře zavedení bezplatné linky č. 35 do lyžařského střediska Bouřňák.
Nostalgické linky a cyklobus
Od 27. 4. opět ožila nostalgie a provoz linek t-11 a a-40 s historickými vozidly 9Tr e.č. 105 a Karosa ŠL11 e.č. 57. Podobně se dostalo i na cyklisty, pro které je již několik sezón vypravován cyklobus – linka číslo 31.
MHD spojuje města Teplice a Ústí nad Labem, mohlo být i víc ...
Průlom v MHD nastal v zápětí a to 1. května 2005, kdy se na linkách MHD objevilo nové číslo 137. Tato meziměstská linka začala spojovat sousedící města Teplice a Ústí nad Labem včetně vybraných obcí na trase linky a nabídla tak cestujícím to co zde dlouhodobě scházelo - kvalitní potřebná základní dopravní obslužnost podobající se integrované dopravě byť ji dopravce musí provozovat čistě na své náklady (důvodem byl náhlý ústup kraje z původního zařazení do ZDO). Tomu i odpovídá trojmístné číslo linky, které měly přijmout na teplicku i ostatní linky MHD. Bohužel díky obstrukcím největšího krajského dopravce DPUK a.s. se nakonec nepovedlo realizovat tolik očekávané zavedení linek MHD do města Krupka s 13 tisíci obyvateli tvořící s Teplicemi prakticky souvislou zástavbu. Přesto, že platná licence je vydána tak i nadále nezbývá obyvatelům Krupky než dál čekat na kvalitní MHD, která je těsně míjí a jim se stále nedostává. Linky 123, 128 a 136 prozatím totiž jezdí jen pod svým dvojmístným značením a končí na hranicích města Teplice jako zkrácené (pozn. podobné komplikace souběžně vznikly i u jiných provozovatelů v kraji).
Letní zvláštní posilové spoje
Již tradičně bývá městská doprava posilována při zvláštních příležitostech a tou je každoročně květnové zahájení velmi oblíbené Lázeňské sezóny (linky 50řady) a též pomáhá zajišťovat spojení i na akce v sousedním okrese (linka D na Chabařovickou pouť).
Rekonstrukce Masarykovy ulice a s tím spojené výluky
Rekonstrukce Masarykovy ulice v úseku křižovatek s ulicemi Školní a Vrchlického znamenala kompletní přesměrování MHD v centru města a převedení linek na objízdnou trasu kolem hlavního nádraží. Od 1.6. až do 12.9. 2005 se tak opět zprovoznila obousměrně ulice 28. října a napojilo se obousměrně též trolejové vedení, které ač není v jednom směru normálně používáno nikdy nebylo sejmuto. Nutno dodat, že systém nedemontování nepoužívaného trolejového vedení se vyplatil již druhým rokem a díky přehození výhybek a křížů se flexibilita trakčního vedení v Teplicích opět ukázala na vysoké úrovni.
Trolejbusy z Teplic hned tak nezmizí
Po dlouhých letech nejistoty o existenci trolejbusů a některých, v tisku zveřejněných, vyjádření zástupců města v neprospěch elektrické trakce se zdá se karta obrací a trolejbusy se považují za perspektivní dopravní prostředek. O tom zda je to myšleno vážně se, doufejme brzy, dozvíme avšak u výrobců trolejbusů jsou Teplice i nadále v zájmu pozornosti. V září se proto v ulicích města cestujícím předvedl v ostrém provozu nízkopodlažní vůz Škoda 24Tr zapůjčený z Plzně.
Zastávky MHD v mezinárodním provozu
DP Teplice je pro spolupráci dobrý partner a MHD ideální záchytný bod pro návštěvníky města. Tak nějak by se dalo shrnout fakt, že od 1.10. začal německý regionální dopravce RVD využívat stanice MHD Teplice pro svou linku číslo 398 resp.360 v trase Drážďany – Teplice. Opustil tak dosud využívané autobusové nádraží změnil trasu na zastávky Hlavní nádraží, Olympie, kde je i konečná linky.
Už i trolejbusy na kruháči
Přestavba křižovatek na kruhové objezdy se začíná týkat už i trolejbusů a prvním kruhovým objezdem od listopadu projíždějí trolejbusy v Trnovanech.
Vozový park autobusů mládne
Ke konci roku i nadále pokračuje obnova vozového parku byť se bohužel nejedná o bezbariérová vozidla, ale o klasické Karosy B952E e.č. 377 až 380.
Změna jízdních řádů MHD
Nastává celostátní změna jízdních řádů a s ní i některé změny na linkách MHD Teplice. Na první pohled nic moc výrazného, těm pozornějším však jistě neujdou pozornosti zásadní rozdíly:
- názvy stanic jsou sjednoceny s názvy pro regionální dopravu a to včetně zastávek na území města Teplic
- licence linek odpovídají posledním trojčíslím linkám provozovaných v rámci dosud nefungující IDS ve které byla teplickému regionu přiřazena číselná řada 1xx
- i nadále však navenek funguje s trojmístným číslem pouze linka 137
K tomu je nutno dodat, že v tisku se objevují stížnosti některých obcí, které neúspěšně žádali o zavedení MHD do dopravní obslužnosti svých obcí.
Předvánoční víkendy opět s posilou
Oproti předchozím rokům se nakonec v prosincových víkendech provozu neoběvily trolejbusové linky řady 50 avšak byly vypraveny kloubové trolejbusy. Největší nápor byl již tradičně směrován do nákupních center a tak byla posílena doprava směrem k Olympii formou přesměrování vybraných spojů linky 23, víkendovým zprovozněním linky 28 a vypravením kloubových autobusů na linku 30.
Jízdné znovu podražilo
Poslední událost, která vešla ve znamení konce roku je ohlášené zdražení jízdného v MHD. Rok 2005 byl vlivem událostí ve světě ve znamení prudkého nárůstu cen pohonných hmot což se však promítá i do cen energií všeobecně a v průběhu roku se to projevilo postupně u všech doprvců bez ohledu na druh pohonu vozidel. V Teplicích tak základní jízdné stouplo na již citelných 14,- Kč a v případě linky 137 dokonce na 16,- Kč což však vzhledem k příměstskému charakteru linky je logické a navíc linka č. 137 i nadále zůstává v žebříčku dopravců mezi oběma městy nejlevnější. V případě použití elektronické peněženky je jízdné na obou tarifech o 2,- Kč levnější. V rámci snazší dostupnosti čipové karty dopravce od 1.1. až do 28.2. 2006 zlevnil pořízení elektronické karty na 90,- Kč