ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústí nad Labem

Mimořádná linka 602 II. - fotoreportáž z akce 1.7. 2006

Jízda pod ústeckou trolejí začala pro účastníky v 10.00 hodin na smyčce Uhlozbyt (pro organizátory již o 30 minut dříve ve vozovně). Cílem nebylo projet bezhlavě celou síť, ale zajímavé úseky v neobvyklých kombinacích, které ukáží charakter sítě a pro běžného cestujícího nedostupná místa. Mimo výkladu nejen o síti, ale též o městě samotném nemohlo pochopitleně chybět mnoho foto zastávek.
Před zahájením jízdy bylo avizováno malé překvapení a toho se skutečně dostalo. Není běžné, že by se veřejnosti byť jen vybrané otevřely dveře zázemí jež dává trolejbusům život. Přesto se tak stalo a v Neštěmicích jsme za odborného výkladu měli možnost se seznámit s diodovou měnirnou MR7.
Když chcete poznat trolejbusovou síť v Ústí nad Labem musíte použít i autobus. Důvod je prostý - ta nejnovější část se teprve staví a tak poslední část exkurze po trolejbusové síti vedla přes řeku na Střekov zatím vozem B741 e.č. 373
::Úvod ::Redakce ::Kontakt