ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústí nad Labem

Výročí obětí poválečných nepokojů - řešení dopravní situace

Je horká neděle 31.července 2005 a na mostě Dr. Edvarda Beneše v Ústí nad Labem se prochází u zakryté desky připevněné na mostní konstrukci strážník Městské policie. Po 15 hodině se začíná na mostě scházet řada vesměs starších lidí a připravovat zvuková aparatura. Je to v tento den totiž 60 let, kdy se v Ústí nad Labem stala událost, která v čerstvé poválečné historii města není pozitivním bodem. Bez viníka, nikdy neobjasněný výbuch muničního skladu v Krásném Březně totiž vyvolal lavinu obviňování a vraždění civilního německého obyvatelstva čekající na odsun z ČSR. Obětí bylo kolem 50 a velká část byla shazována právě do řeky Labe. Akce pořádaná zástupci města a zahraničními hosty vzbudila zájem mnoha lidí v různých úhlech pohledu. Náš zájem převažoval z pohledu dopravního, neboť a neboť dle dostupných informací měl být most Dr. Edvarda Beneše po dobu konání pietního aktu zcela uzavřen a tak se dalo očekávat odklonění MHD linek 1, 3, 9, 11 a 13 na vedlejší Mariánský most.
S ohledem na fakt, že na informačním místě DP ani na zastávkách nebyla o případném přerušení provozu žádná zmínka, intercom u dveří dispečinku zůstával bez odezvy, byly jsme do poslední chvíle v očekávání zda policie bude MHD přes most pouštět či nikoliv. V 16.00 hodin se tak skutečně stalo a strážníci MP nekompromisně uzavřeli vjezd na most bez výjimky. V době od 16.00 do 17.15 taky byla veškerá doprava odkláněna na Mariánský most zastávky Krajský soud a ZPA, byly dočasně bez obsluhy. Docházková vzdálenost do centra je v tomto případě naštěstí malá a tak to cestující příliš neovlivnilo. Výjimkou byly jen linky 3. a 13. u kterých vzniklo přímé spojení s praktickým vynecháním dolní části Střekova. Ze směru do centra města prakticky nevzniklo žádné zpoždění, zato ve směru na Střekov již byla situace podstatně horší, neboť veškerá odklonová doprava se srazila s již tak silným provozem na nábřeží coby spojnice na trase Praha - Děčín. Nedělní provoz zde tak přes hodinu odpovídal dopravní špičce pracovních dní.
Zpoždění autobusů se však pohybovalo pouze řádově v minutách. Cestujícím se však naskytla ojedinělá možnost vidět ze svého spoje prakticky již rutinních cest překonání řeky trochu jinak. Přeci jen jízda autobusem MHD po Mariánském mostě není všední záležitostí a obvykle se koná jen v případě velkých povodní. Politici udělali své proslovy, pamětníci události smutně zavzpomínali a po čtvrt na šest již opět po mostě Dr. Edvarda Beneše projížděly autobusy tak jako každý nedělní podvečer. Jen pamětní deska uprostřed mostu tu byla tím jediným účastníkem uzavírky a říká nám, nezapomínejme.
Jan Maxa
::Úvod ::Redakce ::Kontakt