ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústí nad Labem

Výluka v Přístavní a Drážďanské ulici od 29.7. do 6.8.2006

"Povodňová doprava za sucha", tak nějak by se dala nazvat situace, kterou obyvatelé žijící v Krásném Březně a Neštěmicích již důvěrně znají. Celkem 6 trolejbusových linek větvících se na tratích v této oblasti totiž musí projet jedním kritickým místem a to je po nábřeží mezi řekou Labe a masivem Mariánské skály na jejímž úpatí vede též železniční koridor tratě 090 Děčín - Praha a právě tento koridor, který již dlouhá léta prochází úspěšnou modernizací se stal příčinou více jak týdenní výluky a zásahu do trakčního vedení ústeckých trolejbusů.
V Ústí nad Labem v roce 2006 započala masivní přestavba vlakového hlavního nádraží a kolejišť na něj navazujích. V praxi to znamená mimo jiné i dlouhý složitý úsek mezi Hlavním nádražím a nádražím Ústí n.L. Sever (železniční fandové toto mají ve spojení s ohrožením a zánikem některých dnes již historických památek). Tento úsek zahrnuje též železniční mosty a v případě dvou se stavba citelně dotýká i MHD.
Protože rekonstrukce spočívá v praktickém zbourání původního a postavení nového neobejde se taková činnost bez dopravní uzavírky a zde nastává základ problému. Pokud pod konstrukcí projíždí autobus dá se to vyřešit prostou objížďkou což se také stalo na velmi frekventované spojce centra města se Střekovem přes most Dr. Edvarda Beneše nacházející se v těsné blízkosti hlavního nádraží (uzavřen od 3.5.2006 dosud). Podjezd železnice z Přístavní do Dráždanské ulice je s přestávkou "autobusové éry" pamětníkem tramvajové trakce a v současnosti veškerá MHD do výše uvedené lokality vede centra města jako trolejbusová.
Přesto musí starý železniční most ustoupit a to hned ze dvou důvodů. Jednak je potřeba splnit modernizační nároky železničního koridoru a zároveň zlepšit profil samotného podjezdu pod tratí. Výška podjezdu je totiž pouhých 3,5 m a při současných současných normách by při stavbě trolejbusové trati byl tento podjezd nepřekonatelnou překážkou. Z tohoto důvodu začala příprava na stavbu nové konstrukce, která spočívala jednak již v odstranění jedné části starého mostu a zároveň vytvoření krytého koridoru pro průjezd trolejbusů, který dále umožní pokračovat se souběžným provozem trolejbusové dopravy. Práce na podjezdu však nejsou jedinou změnou, která měla na stav trolejbusové sítě v této oblasti vliv. Dlouhodobá náhradní opatření se projevila i na úpravě trolejového vedení.
Průběh náhradních opatření probíha v několika čsových úsecích avšak ty nejzajímavější byly dva - v době, kdy se začala samotná výluka.

I. náhradní autobusová doprava 29.- 30. a 5.- 6.8.2006

Praktická příprava na realizaci výluky probíhala již měsíc před samotným zahájením. V Krásném Březně na křižovatce ulic Dráďanská a Neštěmická bylo nutno nahradit jeden původní sloup trolejového vedení za vyšší, aby zde bylo možno vytvořit druhou odbočnou stopu. Ta z původního směru do centra nyní umožňuje odbočení do sídliště a jednosměrným objezdem přes zastávky Autoškola, Výstupní, Prior tvoří polokružní smyčku, kterou lze použít pro většinu tratí v této oblasti. V případě nutnosti tímto vzniká možnost autonomní sítě nespojené s centrem města. Tato varianta se sice téměř každoročně realizovala během povodní, ale šlo ji provést pouze v opačném směru formou samospádu přes křižovatku a navíc ještě z vedlejší ulice. To znamenalo nutnost asistence Městské policie a pracovníků DP pro zajišětění dvojí manipulace s ručním přehazováním sběračů.
Protože tato výluka je plánována v souvislosti se stavbou železničního koridoru a je možné že bude nutnost ji zopakovat (současná výluka pouze umožnila vytvořit prostor pro stavbu železničního mostu) byly projednávány varianty dvě. Ta druhá spočívala v realizaci tratě ze Stříbrníků do Krásného Března Výstupní ulicí. Zde by se však na rozpočtu stavby musel již významným dílem podílet i DP a tato varianta skončila jen jako nápad. Během víkendové výluky 22.-23.7. na linkách 51, 55, 56 a 57 proběhla samotná instalce a napojení nového manipulačního úseku. Ten je kompletně vybaven pro provoz bez asistence tj. je vybaven dálkově ovládanou výhybkou i sjížděčkou.
Výluka aamotná je rozdělena do dvou částí - pracovní dny a víkendy. Během soboty a nedělě je díky dostatečné kapcitě autobusů zavedena v celé trase linek 51, 55, 56 a 57 náhradní autobusová doprava. Linky však již nejezdí pod železničním mostem do Drážďanské, ale objízdnou trasou přes ulici U Cukrovaru a na své trasy se napojují v zastávce Jungmanova (viz. infografika). Tato část se realizovala ve dnech 29.- 30.7 a 5.- 6.8. 2006

II. dva samostatné trolejbusové provozy 31.7. - 4.8.2006

Druhá náročnější fáze výluky probíhala v pracovní dny. I přesto, že v době letních prázdnin nejsou v provozu linky č. 58 a 59. Nelze z důvodu počtu autobusů realizovat výlukový provoz NAD jako o víkendech. I tato část výluky začala v předstihu a to již v pátek 28.7., kdy do Neštěmické ulice bylo přesunuto 8 trolejbusů a síť poté fyzicky přerušena na dvě oddělené části.
Od 31.7. do 4.8. začaly linky 51, 56 a 57 jezdit jako trolejbusové po dvou nedotýkajících se větvích spojených autobusovou linkou X. Výjimkou byla linka 55, kterou nelze v Krásném Březně manipulačním obloukem uzavřít do smyčky a s ohledem na krátkou trasu by to ani nemělo smysl. Linka 55 tak byla rozdělena na dvě dotýkající se větve z toho jedna trolejbusová a druhá autobusová. Pro linku X a NAD55 opět platila objízdná trasa ulicí U Cukrovaru.
Linky 51, 55, NAD55, 56 a 57 měly na obou větvích běžný interval 15/20/20 minut a linka X jezdila v průměru v intervalu 5 minut. Řidiči obvykle čekali na přípoj nejbližšího spoje.
Realizace přestupů (viz. infografika) probíhala následovně:
- na Mírovém náměstí přestup v obou směrech mezi linkami 51, 55, 56, 57 a X, NAD55
- v zastávce Autoškola přestup z linky X ve směru z centra na linky 51, 56 a 57
- v zastávce Jugmannova přestup na linku X ve směru do centra
Linky X, 51, 56 a 57 se točily polookružní trasou a stavěly také na všech zastávkách mezi přestupníma (Výstupní, Prior). Linka NAD55 jela po své trase na Žežickou obousměrně.

Trasy výlukových linek 31.7. - 4.8. 2006

Větve linek 51, 55, 56 a 57 do centra nezměněny, pouze zkráceny do zastávky Mírové náměstí.
Trasy linek na oddělené síti:
X Mírové náměstí - Stavební stroje - Jungmannova (ne pro přestup) - Autoškola - Výstupní - Prior - Jungmannova - Přístav - Mírové náměstí
51 Skalka - (po své trase do Krásného Března) - Pivovar - Jungmannova - Autoškola - Výstupní - Prior - Pivovar - (zpět po své trase) - Skalka
NAD55 Mírové náměstí - Stavební stroje (T) - Přístav (Z) - Jungmannova - Autoškola - Výstupní - Prior - Keplerova - Anežky České - Žežická
56 Pod Vyhlídkou - (po své trase do Krásného Března) - Pivovar - Jungmannova - Autoškola - Výstupní - Prior - Pivovar - (zpět po své trase) - Pod Vyhlídkou
57 Mojžíř - (po své trase do Krásného Března) - Pivovar - Jungmannova - Autoškola - Výstupní - Prior - Pivovar - (zpět po své trase) - Mojžíř
Jan Maxa