ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústí nad Labem

Trolejbusová výluka 5.6.2005

V dopoledních hodinách neděle, 5.6.2005, se uskutečnila plánovaná, a námi avizovaná, výluka trolejbusů v Ústí nad Labem z důvodu údržby trakčního vedení. V ulicích města bylo možno spatřit téměř celý vozový park autobusů a protože jsem se tou dobou náhodou v centru města vyskytoval i s foťákem, přináším Vám tímto malou fotoreportáž. Foto: Vít Čepický
1 - Pohled na situaci u Obchodního centra Sever v době stavebních prací na kanalizaci, Mírové náměstí. V záběru je druhá zastávka směrem na Předmostí, odkud jezdí (výhradně) trolejbusy do Krásného Března a dál na své konečné. V současné době se však staví o něco dál, protože v místech zastávky (za modrou plentou) zeje jáma. V pozadí autobusy na výlukových linkách. V tomto směru přes Mírové náměstí autobusy obyčejně vůbec nejezdí, pomineme-li manipulační spoje.
2 - V posunuté zastávce, v místě bývalé stanice linek 52, 53 a 54 směr Předmostí, stojí Karosa B731 e.č. 6 na lince 51 a Renault Citybus e.č. 19 na lince 52. Vlevo býval před výstavbou kanalizace přístřešek pro cestující a trolejbusové sloup, který musel být posunut.
3 - Naprostou výjimkou jsou v Ústí nad Labem kloubové autobusy na trolejbusových linkách. Přesto se mi s notnou dávkou štěstí podařilo vyfotit vůz 373 na lince 56 v ulici Hrnčířská. Zde začne každým dnem dlouho očekávaná rekonstrukce Mírového náměstí a přilehlých ulic, která bude spočívat ve vydláždění ulic, stavbě fontánek, nového městského mobiliáře a dalších věcí. Máme se na co těšit.
4 - Karosu B741 373 na lince 56 míjí Citybus 43, který se chvíli před koncem trolejbusové výluky již vrací manipulačně do vozovny. Můžeme si povšimnout stále zhaslého displeje výhybky.
5 - Autobus Karosa B741 373 odjíždí ze stanice Mírové náměstí. Jedná se o první kloubový autobus v celovozové reklamě a o v současné době jedinou Karosu s celovozovou reklamou.
6 - V krásném počasí po dešťové přeháňce přijíždí ulicí Hrnčířská Karosa B731 e.č. 6 na lince 51 na Mírové náměstí. Jedná se o jeden z posledních autobusů na trolejbusové lince, výluka nám pomalu končí. Vpravo si všimněte pozůstatků po stavbě kanalizace. Sami si můžete představit, jaký vliv stavba zasahující až doprostřed silnice na provoz trolejbusů měla.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt