ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRU®ENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústí nad Labem

Trolejbusová výluka 17.12.2005

17. prosince 2005, pár dní po otevření výletního zámečku Větruąe v Ústí nad Labem, jsem se vydal na jeho obhlídku. Protoľe ten den bylo krásné sněhové počasí a byla zavedena NAD, neváhal jsem a vyrazil vyrobit i pár snímků zasněľených autobusů. Zima dokáľe být opravdu krásná.. Foto: Vít Čepický
Citybus 21 na zasněľené konečné Skalka čeká na pravidelný odjezd. Cesta po sněhu byla poměrně zajímavá.
Je sobota, hustě sněľí, přesto centrum žije čilým stavebním a dopravním ruchem. Nákladní automobil obklopen Citybusy NAD na provizorně zobousměrněné komunikaci přes Mírové náměstí.
Karosa B961 se klouže rekonstruovanou Hrnčířskou ulicí. Za povšimnutí stojí trolejové dráty obalené sněhem.
Opět záběr na zajímavě projížděné Mírové náměstí, dnes bez trolejbusů.
Bývalá jednosměrná trasa trolejbusů směr Předmostí, budoucí jediná (oboustranně projížděná) komunikace na Mírovém náměstí. Nyní pouze stavební lomoz ukrytý doslova pod bílou peřinu.
Ukazatel výhybky nesvítí, nyní vládnou autobusy. Citybus 44 v Hrnčířské, vlevo vznikající stromová alej.
Citybus 14 a převěšování trolejí na nové sloupy v počasí, ve kterém se nepracuje nejlépe.
Vzhledem k profilu trasy trolejbusových linek 57 a 62 byla většina nejstarších Karos nasazena právě na tyto linky. Zde B732 158 s atypickým předním deklem.
Opět autobus 158 kterak kličkuje mezi montážními věžemi.
Práce v Hrnčířské v místě, kde ústí ulice V Jirchářích.
Předmostí, Karosa B732 na lince 57 v krásném zimním počasí. Neprojížděné trolejové vedení je krásně obalené sněhem.
Situace v hrnčířské při pohledu na Mírové náměstí.
Karosa B961E 380 projíľdí Hrnčířskou.
Exteriér opraveného zámečku Větruše, strana směrem ku Labi.
Interiér Větruše.
Interiér Větruše, pohled k salónkům.
Pohled z terasy Větruše do údolí, v dálce zdymadla, hrad Střekov, komíny patří bývalému cukrovaru.
Centrum města (které se brzy změní k nepoznání) a okolní sídliště na terasách nad městem. Je dobře patrné, jaké výkony trolejbusy zvládají, všechna tato sídliště jsou jimi obsluhovaná.
Pohled na masiv Mariánské skály, ostrov přírody uprostřed města, a na dva silniční mosty - Benešův a Mariánský. V pozadí sídliště Krásné Březno.
Opravená Větruše z kruhového objezdu.
Zpátky ve městě, Revoluční ulice (její rekonstrukce brzy začne) výjimečně bez trolejbusů.
Zastávka Divadlo a autobus u bývalého tramvajového ostrůvku.
Záloha naproti dispečinku s Větruší v zádech.
Od Mírového náměstí přijíždí k Divadlu Citybus 34.
Pomalu se smráká. První ústecký Citybus 11 před budovou divadla a prázdným pozemkem, kde dřív stála Hlavní pošta. Jeden z volných pozemků v centru, který je opravdovou jizvou na tváři města.
Karosa B731 184 se dá shlédnout v ulicích již jen sporadicky; Hrnčířská a linka 62.
Osobní vlak od Kolína, který právě přejel železniční most, vjíždí na západní nádraží.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt