Kliknutím okno zavřete
Mírové náměstí
(Foto: 4.6.2007, Petr Kocman)
Od Pátku 1.6. byla zavedena nová turistická linka číslo 30. Za tímto účelem byl vyzdoben celovozovou reklamou autobus ev.č. 34. Vzhledem k zavedenému nástupu do vozidla pouze předními dveřmi byly na dveře vylepeny nálepky se šipkami se směrem nástupu a výstupu. Avšak proč v době, kdy vůz jezdí na normální lince se tyto nálepky nesundají?