Kliknutím okno zavřete
Výstavba trolejbusové tratě na Střekov - 18. 6. 2007
(Foto: Petr Kocman)
"ústecké" předmostí mostu Dr. E. Beneše. Trolejové dráty prozatím, díky rekonstrukci podjezdu, začínají zde. Nosné sloupy nejsou již ty původní, tramvajové, nicméně vzhledově téměř totožné.