ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Tématická galerie

Trolejbusová trať Klíše

Stavební práce na této trati začaly v září roku 1992 a ukončeny byly zavěšením trolejí v květnu 1993. K této trati se vztahuje i investice do deseti nových kloubových trolejbusů (541-550), které ale byly dodány s předstihem. Při budování této trati byla i provedena změna na křižovatce Sadová x Masarykova (do současné podoby). Bohužel se přestavba křižovatky zdržela (v termínu 1.3. - 31.5.) a zároveň zasáhla i do stavby trolejbusové tratě. Částečná uzavírka této křižovatky byla provedena od 1.3. do 30.4.1993. Trať vede od zastávky Poliklinika, kolem nemocnice (v současnosti přemístěné) na Klíši - Hvězdu. Trať je ukončena blokovou smyčkou přes ulici Klíšská a zpět na Klíši Hvězdu ulicí Na Popluží. Ve dnech 1. a 2.5.1993 byla výluka trolejbusů na linkách 51, 52 a 56 z důvodu napojování nové tratě.
Při kolaudaci byly na této trati prvními trolejbusy vozy ev.č. 544 a 511. Před otevřením pro veřejnost byla trať slavnostně otevřena dne 4.6. linkou 93 Mírové náměstí - Klíše. Na této lince byly nasazeny dva vozy ev.č. 401 a 509 v desetiminutovém intervalu.
Od 5.6.1993 byla trať zprovozněna a byla sem přesměrována linka 52 Severní Terasa - Klíše a znovuzavedena linka 58 tentokrát v trase Pod Vyhlídkou - Klíše. Interval byl ve špičkách 12 minut, v sedle a ve volných dnech 20 minut. Bohužel v souvislosti se zahájením provozu nebyla zrušena ani jedna autobusová linka, došlo pouze ke zkrácení linky 20 na Mírové náměstí a linka 17 byla přeložena přes Špitálské náměstí a Klíšskou ulicí ke studentským kolejím (zastávka Klíše lázně) a dále po své trase k Vozovně DP.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt