ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Tématická galerie

Trolejbusová trať v Bělehradské ulici

V roce 1989 byla postavena trolejbusová trať přes sídliště Hornická - Stará. Součástí této trati byl i jednostopý úsek v Bělehradské ulici, odkud bylo možno odbočit pouze do Staré ulice. Tento úsek využívala pouze jedna pravidelná trolejbusová linka - číslo 53 Mírové náměstí - Hornická - Mírové náměstí. Ta však tímto úsekem jezdila pouze v období od 3.7. - 27.8.1989. Jednosměrná obsluha Hornické touto linkou se neosvědčila a jednostopý úsek zůstal bez pravidelného provozu. Po dostavbě trati na Klíši se pozornost zaměřila na vybudování druhé stopy v Bělehradské ulici a protažení tohoto úseku ulicí Sociální Péče na sídliště Severní Terasa. Zde se nová trať napojuje na stávající síť. Výkopové práce prováděl DPmÚL vlastními silami, montáž trolejového vedení zajistil podnik EŽ Praha. V srpnu a září proběhly dvě výluky, které umožnily dokončení trolejových křížení a napojení nové trati u zastávky Bělehradská a u konečné Severní Terasa.
První výluka se uskutečnila o víkendu 21. a 22. srpna 1993. Trolejbusové linky č. 53 a 55 byly nahrazeny autobusovou dopravou. Zajímavé bylo ukončení linky číslo 52 na odstavné ploše Mírová. Výjezd z této konečné směrem na Elbu je totiž možné jen se stáhnutými sběrači. V sobotu 21.8. zaniklo jednostopé odbočení z Bělehradské ulice do ulice Stará (u hotelového domu).
Další výluka se konala opět o víkendu ve dnech 4. a 5. září 1993. Linky číslo 52, 53 a 55 byly ukončeny na Mírové. V úseku Mírová - Severní Terasa jezdila náhradní linka X (2 autobusy).
První zkušební jízda pro dodavatele se uskutečnila v úterý 7. září 1993 kdy tento úsek projel trolejbus 15Tr ev.č. 548. Dne 13. září se konala zkouška sjízdnosti trolejového vedení. Vůz 15Tr ev.č. 505 projel novou 1.500 metrů dlouhou trať bez problémů. Kolaudace trati konaná 23. září umožnila zahájit provoz trolejbusů s cestujícími.
Novou trať bude obsluhovat linka číslo 51 v trase Mírová - Sociální Péče - Divadlo - Mírové náměstí. Trolejbusová trať v ulicích Bělehradská a Sociální Péče výrazně zrychlí dopravu na Severní Terasu - jízdní doba z centra je 13 minut a odpadá zajíždění na Hornickou. Linka č. 51 rovněž posílí dopravu v oblasti tzv. hotelového bydlení a při zahájení provozu nové chemické průmyslovky a dalších škol.
Dne 24. září 1993 je zavedena linka č. 51 v trase Mírová - sociální Péče . Mírové náměstí. První jízda se uskutečnila o den dříve. Trolejbus č. 547 (přejezd z linky 2/58) projel trasu l.č. 51 takto: Mírové nám. 10.56 - Mírová 11.10, Mírová 11.17 - Mírové nám. 11.30.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt