ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUžENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústí nad Labem

Výstavba trolejbusové trati na Střekov

Výstavba trolejbusové tratě, která po 18 letech existence trolejbusů v krajské metropoli překročí řeku Labe, nabírá na obrátkách. Po dlouhých diskuzích o financích, vedení trasy, rekonstrukce želeničního podjezdu, ale i rekonstrukce samotného mostu E. Beneše, jsou stavební práce již zcela zřetelné. Vytyčení pozice sloupů, betonování patek a samotné usazování sloupů je v současné době charakteristický obrázek téměř po celé trase. Do celé výstavby je nutno započítat i rekonstrukci, resp. přestavbu křižovatky na Děčínské ul., která se změní na kruhový objezd. Rekonstrukce zastávkových zálivů je při takovéto akci již samozřejmostí.
Procházka stavbou střekovské trolejbusové tratě v listopadu 2006. (foto: Petr Kocman)
Trať začíná nově zrekonstruovaným podjezdem (v rámci budování železničního koridoru), pokračuje přes most Dr. E. Beneše, ulicí Národního odboje, a nově vybudovaným kruhovým objezdem v místech bývalé světelné křižovatky s ulicí Děčínskou. Není bez zajímavosti, že až po nový kruhový objezd vede trolejbusová trať historickou, tramvajovou trasu.
Z nově vybudovaného kruhového objezdu se trolejbusová trať (narozdíl od té bývalé, tramvajové) ubírá doleva, tj. směr Děčín, po Děčínské ulici. Zde se po několika set metrech stáčí na předmostí "nového" Mariánského mostu, kde se již od dokončení výstavby tohoto mostu nachází několik sloupů, které doposud sloužily pouze jako veřejné osvětlení.
Budovaná trať dále pokračuje z předmostí vzhůru ulicí Novou, míjí autobusovou konečnou Kamenný Vrch, pokračuje ulicí Poslední cesta na křižovatku s Kojetickou. Není bez zajímavosti, že nejfrekventovanější autobusová smyčka "Nové Krematorium" zůstává, zřejmě navždy, mimo plány trolejbusových tras. Ulicí Kojetickou se dostává na Novosedlické náměstí.
A z Novosedlického nám. ulicí Karla IV., to je poslední úsek, jehož zakončení na křižovatce u zastávky Karla IV. je poslední variantou, kdy smyčka byla posunuta z původně plánovaného Šavaříkova nám., které nyní stavěná trať pouze projíždí.
A několik fotografií nástěnky ÚMO Střekov. (foto: Martin Ryba)
V ulici Nová se již objevily první převěsy. Zatím v úseku Kamenný Vrch, škola - přemostění nad Setuzou.
 
::Úvod ::Redakce ::Kontakt