Kliknutím okno zavřete
Linka 398/360 Teplice - Dresden
(Vloženo 19.4., Jan Maxa)
Zdá se, že u regionální linky číslo 398 jedoucí z Teplic do Altenbergu odkud pokračuje plynule jako linka 360 do Drážďan, vstupem do Schengenského prostoru stoupá oblíbenost a využití. Sice nárazově, ale přesto nastávají okamžiky, kdy se na ranním spoji v Teplicích sejde větší množství cestujících. Na dvojsnímku z 12.4.2008 je na lince 398/360 zachycen netradičně třínápravový nízkopodlažní MAN (doménou linky na trase do Teplic jsou vesměs třínápravové Setry). Druhá část snímku zachycuje čekající 20člennou skupinu mladých lidí (pravděpodobně zahraničních studentů), kteří do Teplic přijeli vlakem a dále pokračují autobusem až do Drážďan. Mimo to začíná mít autobus též pravidelné české cestující jedoucí nejen do Drážďan, ale i do nácestných zastávek na trase linky. Z Teplic tak v sobotu vyrazil k hranicím v obsazenosti 40 lidí. Linka 398 je prozatím též jediným autobusovým spojem na Teplicku, který umožňuje cestování prostřednictvím integrovaného tarifu REGIONet Elbe-Labe.