ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ

Trolejbusová výluka v Šanově v roce 2007

Potok příčinou téměř půlroční výluky trolejbusů ? I takové události se v Teplicích dějí. Větev trolejbusové trati z Pražské směrem do Šanova I. vede kousek v těsné blízkosti vodního toku, který se nachází v ulici U Hadích lázní a mimochodem i pod samotným trojúhelníkem na Pražské. Potok či spíše menší říčka Bystřice je skrytá zrakům veřejnosti, nachází se totiž pod zemí kam vtéká již v Trnovanech a vyvede na povrch až v Proseticích a klenba v Šanově se stala příčinou velkého problému.
"Vážení, v souvislosti se zjištěným havarijním stavem klenby potoka v ul.U Hadích lázní budou v návaznosti probíhat stavební práce, které se budou dotýkat i trolejového vedení v daném úseku. Z těchto důvodů dojde k úpravě provozu trolejbusové dopravy u linek č.1 a č.3. Od 1.7.2007 budou tyto linky končit v zastávce Teplice, Pražská, odkud bude zavedena navazující bezplatná náhradní autobusová doprava s označením na vozidle "náhradní doprava" linka č.X1, která bude zajíždět po stávající trase a zastávkách do zastávky Teplice, Šanov I lázně a zpět." Tak zní strohé úřední oznámení z odboru dopravy a životního prostředí Magistátu města Teplice.
Proč vlastně klenba potoka ovlivňuje provoz trolejbusů, když komunikace pro běžný silniční provoz, náhradní dopravu a stávající autobusové linky zůstala otevřena ?
Narušené klenbě totiž pod tlakem kořenů stromů v parku, ale zároveň i tlakem základů trolejových sloupů hrozilo zřícení. Proto bylo nutné urychleně zahájit přípravné práce zamezující další destrukci klenby před jejím kontrolovaným rozebráním a vytvořením klenby nové. Na povrchu tato část opravy však vypadala jako nečinnost a vznikaly tak nepodložené spekulace zda příčinou zastavení provozu nejsou jiné důvody včetně pochybností o znovuobnovení provozu trolejbusů do Šanova I.

Zahájení výluky a zavedení náhradní autobusové dopravy předcházela víkendová úprava křižovatky na Pražské ve dnech 31.6. a 1.7.2007 , kde se využila vratná manipulační stopa a napojila se pevně na odbočku na uzavřenou Šanovskou trať. Z nácestné zastávky Pražská směr Šanov I. se tak stala konečná a nástupní. Směr do a z Prosetic zůstal plně funkční. Po dobu výluky zůstala též zachována sjížděcí výhybka z obou větví. Na úseku Pražská - Kamenné lázně bylo podél havarijního úseku v délce odhadem 100-150m demontováno trakční vedení včetně sloupů.
Od pondělí 2.7. 2007 začal provoz linek číslo 1 a 3 ve zkrácené trase s ukončením na dočasné smyčce Pražská. Pro linku číslo 3 to navíc znamenalo již druhou výlukovou změnu, neboť díky právě probíhající rekonstrukci na Masarykově ulici jezdila od 1.6.2007 v pozměněné trase.
Ve vyloučeném úseku Pražská - Šanov I. lázně byla zavedena bezplatná náhradní autobusová linka X1. Linka jezdila v pracovní dny od ca 4:45 do 18:15 v počtu 4 spoje za hodinu v návaznosti na linky 1 a 3. Od září poté došlo k úpravě spojů v závislosti na změnách jízdních řádů trolejbusových linek. Po celou dobu výluky stačil na zajištění NAD jeden zálohový autobus.
Dočasná konečná Pražská byla během výluky používána jen v pracovní dny až na jednu výjimku. Tou byla sobota 13.10. 2007, kdy se během dopravní akce pořádané ČNDS se ostrým úhlem smyčky projel kloubový trolejbus 15Tr ev.číslo 211.

Ukončení výluky proběhlo stejně rychle jako její začátek. V mírném předstihu byla dokončena rekonstrukce toku potoka a tak sobotu 15.prosince nastoupila četa pracovníků vrchního vedení, začala obnovovat zrušený úsek na nově zapuštěných sloupech a napojovat na trať do centra. Manipulační oblouk na Pražské byl opět odpojen a začíná jako kusý v běžném provozu nevyužívaný. V pondělí 17.12.2007 byla do Šanova I. obnovena trolejbusová doprava a linky číslo 1 a 3 se na vrátily na své trasy v celé délce avšak jen na dva týdny. Od 1.ledna 2008 byly v rámci změn obě nahrazeny novou linku číslo 4.
7.2.2008 autor: Jan Maxa
::Úvod::Napište nám::