ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústí nad Labem

Mimořádná linka 602 II - reportáž z akce 1.7.06

Když v prosinci roku 2004 skončila úspěchem první velká dopravní akce tvůrců webových stránek o dopravě Ústecké tramvaje a Ústecká městská doprava, bylo již jasné, že by tato akce neměla být poslední. A tak se po roce plánovala akce další - opět s osvědčeným 22Tr e.č. 602 avšak tentokrát již pod hlavičkou vzniklého občanského sdružení ČNDS o.s.
Dopravní exkurze příznivců trolejbusové dopravy se nakonec musela odložit o půl roku, neboť cesntrum města Ústí nad Labem procházelo rozsáhlou revitalizací a dopravní komplikace by značně znemožnily průběh jízd. Půlroční zpoždění se však ukázalo jako správné rozhodnutí a účastníky druhé trolejbusové akce s 602 přivítalo zcela jiné prostředí než při akci v roce 2004
První prázdninový den - v sobotu 1.7. 2006 se ve vozovně trolejbusů ve Všebořicích pomalu rozjíždí jeden ze tří nízkopodlažních trolejbusů 22Tr e.č. 602. Na transparentech má nastaven první cíl cesty - Uhlozbyt. Tam již na něj čekají desítky cestujících, kteří si krátí čas pozorováním po rekonstrukci téměř nové Hrnčířské ulice.
V 10.00 probíhá nástup a odbavování cestujících. Jízdné je stejně jako u předchozí akce 55,- Kč a je realizováno označením platné 24hodinové jízdenky pro síť MHD v Ústí nad Labem. Jako součást je této jízdence ještě vydána jízdenka pamětní a pro účastníky je též připraveno občerstvení - akci totiž provází krásné letní počasí a pitný režim je vzhledem k náročnosti potřeba. Mezitím co čekáme na poslední opozdilce mohou si účastníci zakoupit něco z bohaté nabídky publikací obchodu s modelářstvím MMR, které má ve voze proviozorní stánek.
Vyrážíme na cestu - první trasa vede do vozovny trolejbusů Všebořice, kterou se však pouze projíždí a ihned se pokračuje na jeden z atraktivních směrů naší cesty - trať Vinařskou ulicí a kolem Masarykovy nemocnice. V prosinci roku 2004 byla trať teprve před kolaudací a proto byla dnešní cesta pro nás premiérou. Najíždělo se netradičně manipulačním obloukem, který se používá pro zkrácení trasy při nájezdech na linky na Severní Trase. V rámci připomenutí počátku trolejbusového provozu a možnosti využití první fotozastávky se dvakrát projela bloková smyčka Holoměř což umožnilo zachování dnes již manipulačního oblouku dřívější smyčky.
Další cestou byla Severní Terasa konkrétně konečná Mírová, ve které se realizovala další fotopauza. Focení však nebyla jediná aktivita této akce. Po celou dobu zde probíhal poměrně živý výklad člena ČNDS Vítka Čepického, který komentoval jednotlivé úseky trasy a též zajímavá místa a dění v Ústí nad Labem.
Z Mírové se pokračoval přes trať v Krušnohorské a Bělehradské ulici do centra, kde se opět projel nový kruhový objezd na křižovatce "Pražačka" a jelo se přes Mírové náměstí a Důlce na sídlištní trať do Dobětic kam se v roce 2004 nejelo.
Dalším cílem cesty jsou Staré Předlice - zde se nově opět realizuje hlavní přestupní bod mezi autobusovou linkou 12 a trolejbusovou 57 a tak je na této jindy o víkendu nijak zajímavé konečné poněkud rušno.
Dlouhá cesta požaduje malé akční osvěžení a to se může realizovat jen v Krásném Březně. Stalo se již tradicí téměř každé dopravní akce (nejen té oraganizované ČNDS), že se zajíždí nad sídliště Žežická, kde se projíždí netradičně smyčka v protisměru a poté kus cesty jen samospádem. Tentokrát až na křižovatku k Prioru, kde se využil manipulační oblouk a mohlo se jet do Neštěmic.
V Neštěmicích čekalo na účastníky malé překvapení a tím byla prohlídka měnírny MR7 za odborného výkladu pracovníka DP pana Paštiky, který je po skupinkách postupně seznámil s chodem zařízení.
Odsud pak již cesta nabrala rychlý spád. Rychlé projetí konečné Skalka, samospádové sjetí na trať do Mojžíře a fotozastávka na jednom z nejfotogeničtějších úseků v Mojžíři obci, kdy trať vede témeř vesnickým prostředím. Poté následoval návrat nejpřímějším směrem do centra města.
Tam na smyčce Uhlozbyt na nás již čekal autobus Karosa B 741 e.č. 373 s členem ČNDS Petrem Šaškem, který nás svezl po tom nejnovějším úseku trolejbusové sítě .... tedy po tom budoucím. Jelo se totiž přes řeku Labe na Střekov kam zatím trolejbusy nejezdí a je to jediná významná městská část bez ekologické dopravy. Avšak i zde se obyvatelé do dvou let dočkají. Stavební práce již probíhají a město má taktéž zajištěny finanční prostředky na celou realizaci. Ta nezahrnuje pouze stavbu trati, ale i podstatnou změnu dopravního řešení ve spodní části Střekova. Proto byť prostřednictvím autobusu, ale v zájmu seznámení se s budoucností dalšího rozvoje ekologického dopravního prostředku v Ústí nad Labem byla projeta celá budoucí trať přes Kamenný vrch, Novosedlické náměstí až na potencionální konečnou Karla IV.
Návratem do centra města v odpoledních hodinách akce skončila. Někteří účastníci pokačovali v prohlížení sítě MHD, jiní pospíchali domů, hojná část debatila o akci a dopravě všeobecně v prostředí jedné hospůdky. A my se budeme těšit na další možnost seznámení s novinkami trolejbusů v Ústí nad Labem.
Za organizátory Jan Maxa
Rekapitulace projeté trasy:
Uhlozbyt - Všebořice - Vinařská - Severní Terasa - Mírová - Krušnohorská - Bělehradská - Divadlo - Mírové náměstí - Důlce - Malátova - Stříbrníky - Dobětice - Divadlo - Staré Předlice - Mírové náměstí - Autoškola- Žežická - Krásné Březno - Neštěmice - Skalka - Neštěmice - Mojžíř - Uhlozbyt
Přestup na autobus:
Uhlozbyt - Krajský soud - Kamenný vrch - Novosedlické náměstí - Šafaříkovo náměstí - Karla IV a kolem nádraží Střekov přes Mariánský most k Uhlozbytu a Divadlu
Neprojeté (vynechané) úseky trolejbusové sítě:
Předlice - Globus (trasa linky 62)
Poliklinika - Klíše (trasa linky 52)
Sociální Péče - Bělehradská (trasa linky 51)
Orlická - Stříbrnická (trasa linky 52)
Krásné Březno - Pod Vyhlídkou (trasa linky 56)
::Úvod ::Redakce ::Kontakt