ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústí nad Labem

Výstavba kruhového objezdu "Pražačka" a s tím spojená týdenní výluka

Víkend 20. - 21. 8. 2005

O tomto víkendu proběhla výluka na trolejbusových linkách 51, 52, 54, 55, 56 a 60, které byly nahrazeny autobusy. Na linkách 57 a 62 byl zachován trolejbusový provoz. Výjezd na linky byl proveden přes Severní Terasu po nové trolejbusové trati okolo Masarykovy nemocnice.
Vedení v prostoru křižovatky Pražačka (u hotelu Vladimír) bylo ve směru centrum - Všebořice nataženo novým trolejovým vedením a přizpůsobeno budoucí kruhové křižovatce. Snímky přibližují postup zavěšování trolejí a vedení NAD.

Pracovní den - 22. 8. 2005

Po novém trolejovém vedení, které se zavěsilo prozatím jen v obou směrech centrum - Poliklinika je nyní vedena celá zátěž. Na trolejbusových linkách 51, 53 a 55 je zavedena náhradní trasa přes zastávky Beethovenova, Vinařská, Masarykova nemocnice na konečnou Mírová. Místo vyloučeného úseku je zavedena náhradní autobusová linka číslo 30 v trase Divadlo - Hornická - Elba - Mírová. Na tuto linku byly v pondělí, a vypadá to, že i po celý týden, nasazeny pouze vozy řady B 731. Interval linky je ve špičkách 6 minut, v sedlech 10 minut a od 20 hod. potom 20 minut do ukončení provozu. Poslední spoj je veden ještě na Severní Terasu místo spoje linky 53 s odjezdem od Divadla ve 23.05 hod. Noční doprava na lince číslo 53 je zachována pouze s tím, že místo trolejbusu je na linku nasazen autobus.
Následující snímky přibližují provoz v první den provozu výlukové linky číslo 30 a náhradní trasy na linkách na Severní Terasu.

Pracovní den - 23. 8. 2005

Oproti předpokladům byly dnes na linku vypraveny i nízkopodlažní autobusy Karosa-Renault Citybus. Na snímcích jsou přiblíženy dva z nich.
Dále se v regionálním tisku objevily zprávy o tom, že cestující byly zmateni, nevěděli kudy jezdí trolejbusy a také, že na označnících zůstali čísla linek, i když po dobu jednoho týdne zde nejezdí. Tak tolik jen v krátkosti z dnešního dne.

Pracovní den - středa 24. 8. 2005

Na lince 30 opět pouze Karosy řady B731 (1, 6, 7, 9, 183, 184 + záloha 159). Stavba kruhového objezdu dostává již podobu. Bohužel dle mého názoru, není vhodně zvolená šíře vozovky. Navíc sloupy umístěné na ostrůvcích pře kruhovým objezdem jsou v nevhodné vzdálenosti a časem budou trochu otlouklé. No uvidíme jak to nakonec dopadne. Sice by se doprava měla výstavbou zrychlit, ale nevím jestli na to tento objezd má parametry. Samozřejmě je předčasné toto hodnit, jelikož stále probíhají práce a tím je ztížená doprava. Uvidíme v pondělí 29.8.2005 kdy tudy projedou první trolejbusy a jakým bude docházet čekáním na tomto kruhovém objezdu.

Pracovní den - čtvrtek 25. 8. 2005

Složení vozidel více méně beze změn. Pravidelně jsou nasazeny vozy 183 a 184. Dnešní záběr je z ranní sedmé hodiny a přibližuje otáčení vozidel objezdem kolem autobusového nádraží a odstavného parkoviště v centru města. Příjezd k nástupní stanici je pak okolo budovy Četrans stejně jako přijíždí linka 57 z Předlic.