ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústí nad Labem

Výstavba kruhového objezdu "Pražačka" a s tím spojená týdenní výluka

Pracovní den - pátek 26. 8. 2005

Poslední den provozu této linky ani dnes neprovázely žádné komplikace. Dnešní část fotek je z oblasti sídliště Vinařská kde nyní projíždějí linky 51, 53 a 55. Od zítra se doprava vrátí do normálních kolejích s tím rozdílem, že o víkendu budou nasazeny do provozu autobusy, aby se konečně mohla zprovoznit větev ze Severní Terasy. V této době je již kruhový objezd ve finální podobě a chybí jen pokládka živičného povrchu. Bohužel více lidí se stále zmiňuje o tom, že z dopravního hlediska je kruhový objezd nevyhovující. No uvidíme co přinese pondělí jako první den provozu trolejbusů ve svých trasách.

Víkend - sobota 27. 8. 2005

Dnes proběhne montáž trolejového křížení trati ze Severní Terasy a Hornické. V trolejbusové trakci zůstanou linky číslo 57 a 62, které budou vyjíždět na trať přes Vinařskou a Severní Terasu. Na ostatních linkách budou nasazeny autobusy. V dopoledních hodinách byl vyměněn trolejový drát za nový v úseku mezi děliči a začala samostatná montáž křížení.
Dnešní výluka byla zpestřena nasazením vozu Karosa B 741 e.č. 370 na linku číslo 56 Všebořice - Divadlo - Pod vyhlídkou. Dalším nechtěným zpestřením pro řidiče, ale i cestující, znamenala komplikovanější trasa v odpoledních hodinách pro linky 51 a 55, které se museli otáčet před zsatávkou Poliklinika. Důvodem byla menší kolize mezi Citybusem e.č. 14 a kanálem, který dokázal zničit poslední plast z boku tohoto vozu. Tento vůz jezdil na lince číslo 51. Redakce byla náhadou u toho a proto můžeme přinést snímky z této kolize. Bohužel negativní dopadem této kolize bylo nenasazení zálohové vozu ze stanice Hraničář, ale zřejmě až ze stanice Divadlo, čímž se některým cestujícím prodloužila cesta až o 30 minut. Následující spoj měl bohužel zpoždění 10 minut, díky zmíněnému otáčení a taktéž vyšetřování Policie na místě nehody.

Víkend - neděle 28. 8. 2005

Neděle byla ve znamení pokládky finální vrstvy vozovky na kruhovém objezdu. Díky této skutečnosti se opět náhradní doprava rozjela do míst, které byly pro MHD netypické. Informovanost ze strany DP byla prakticky nulová, jen v autobusech bylo na Mírovém náměstí a u Divadla slyšet hlášení "Vůz jede po objízdné trase". Náhradní trasa ale předem nikde nebyla avizovaná, čímž cestující nemohli vědět a nevěděli, kudy předem autobusy budou jezdit. Malá náplast byla v zastávkách u Hraničáře, kde zaměstnanec DP informoval kudy jezdí náhradní doprava a kde staví. To sice můžeme hodnotit kladně, ale na druhou stranu, náhradní zastávky byly označeny pouze označníkem, bez čísel linek, které zde zastavují, JŘ taktéž chyběly a místy jsem měl dojem, že ani řidiči pořádně nevědí, kudy mají jezdit.
Náhradní doprava:
51, 55 ve směru na Severní Terasu vozy od zastávky Divadlo odbočily do Pařížská ulice (náhradní zastávka za/před křižovatkou s Masarykovou ulicí), dále Velkou Hradební (jako při povodních) přes Důlce a ulicemi Hoření a Veleslavínova (okolo restaurace "Panorama" či Domu techniky) k zastávce Hilarova a dále po trase. Při zpáteční cestě do centra byla trasa zajímavější, jelikož autobusy sjížděli okolo "Letního kina" ulicí Bělehradskou a okolo kulturního domu se vrátili na trasu před "krajským úřadem".
Linky 11, 52, 54, 56 a 60 ve směru k Poliklinice/Nemocnici jely od Divadla k Hraničáři, kde byla společná zastávka s linkami 3 a 17, dále Klíšskou ulicí, kde odbočily na křižovatce Klíšská-Londýnská-Solvayova do Londýnské ulice (kdysi tu jezdila pravidelně linka 21 (20). Dále linky odbočily do Moskevské ulice, kde byla náhradní zastávka (opět pouze označníky bez "ničeho") a odtud linky 54, 56 a 60 odbočily do Sadové ulice a napojily se na stávající trasy. V opačném směru linky projížděly místo Klíšskou ulicí ulicí Moskevskou a opět se napojily na Masarykovu ulici pod zastávkami Hraničář.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt