ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Dopravce DPÚK versus Ústecký kraj

Přehled článků, které se zveřejnily na toto téma

Všechny zde zveřejněné články jsou zveřejněny na stránkách dopravce, Dopravní podnik Ústeckého kraje, (sekce Press room) či na strákách Ústeckého kraje. Pro lepší utvoření názoru jednotlivce, jsme se rozhodli tyto články zveřejnit zde.
Informace návštěvníkům - momentálně se zpracovávají všechny dostupné informace a to nejen z prohlášení účastníků sporu, ale též materiály z kampaně ve sdělovacích prostředcích, názory a komentáře. S ohledem na obsáhlost materiálu bude aktualizace provedena v brzké době. (redakce)
Ústecký kraj vyhlásí koncesní výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti
(27.03.2006, Ústecký kraj)
Mimořádná Rada Ústeckého kraje dnes (27. března 2006) rozhodla o vyhlášení koncesního řízení na zajištění dopravní obslužnosti, zejména z důvodu nemravného navýšení ceny Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s. (DPÚK), který požaduje navýšení ze 180 milionů na 315 milionů korun.
Mimořádná Rada Ústeckého kraje dnes (27. března 2006) rozhodla o vyhlášení koncesního řízení na zajištění dopravní obslužnosti, zejména z důvodu nemravného navýšení ceny Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s. (DPÚK), který požaduje navýšení ze 180 milionů na 315 milionů korun. Smlouva s Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s. byla vypovězena 31.1.2006. Následně byl dopravce vyzván dopisem hejtmana Jiřího Šulce, aby oznámil, jestli hodlá přestat provozovat jakoukoli linku nebo její spoj, neboť DPÚK může provozovat autobusovou přepravu i bez smlouvy s Ústeckým krajem. „Tuto informaci však DPÚK dodnes nesdělil a proto se Rada Ústeckého kraje rozhodla vyhlásit transparentní výběrové řízení. Cílem by mělo být vybrání dopravců, kteří by zabezpečili fungování dopravní obslužnosti, zejména z pohledu optimální ceny tak, aby zbytečně nedocházelo k plýtvání krajskými penězi,“ uvedl hejtman Jiří Šulc.
Oznámení o zahájení koncesního řízení bude v pondělí 3.4.2006 uveřejněno na Centrální adrese (www.centralniadresa.cz), vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu a zveřejněno v celostátních hromadných sdělovacích prostředcích.
připravila: Šárka Roudnická, kancelář hejtmana Ústeckého kraje, oddělení informací a vnějších vztahů
Otevřený dopis Petru Bendovi – Reakce na jeho nepravdivá tvrzení v deníku Právo
(23.03.2006, Ústecký kraj)
Vážený pane Bendo,
na jedné straně žasnu, jak „jasno“ máte v otázkách dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji a jak dokonale víte, kdy hejtman mluví pravdu a kdy lže. Na straně druhé dobře vím, že je před volbami a znám také nařízení premiéra Paroubka, že krajské organizace ČSSD musí za každou cenu útočit na opozici. Že nesmí být neviditelné a spící, nýbrž dělat kampaň.
A tak jste nelenil a v duchu hesla o tom, že každá rána je dobrá, honem přispěchal s vysvětlením jak se vlastně věci mají. Srdečně Vám za to děkuji, protože jste tak udělal své rodné straně skutečně medvědí službu. Ani mne příliš nemrzí, že jste tak porušil dohodu o spolupráci, kterou jste kdysi osobně podepsal. Ve snaze splnit rozkaz svého cappo di tutti capi v premiérském křesle, jste vyrobil báječnou vizitku především své vlastní nevědomosti.
Pokusím se tedy alespoň rámcově uvést na pravou míru omyly, kterých jste se ve svém mediálním projevu dopustil. Domnívám se, že pokud už chcete kritizovat práci vedení Ústeckého kraje, měl byste si rozhodně vybrat nějaké téma, kterému rozumíte. Pokud je mi známo, zatím nikdy jste se nepřišel na nic informovat, nikdy jste ani nezavolal a nezajímal se jak pokračují jednání. Věřte, že pracovníci kanceláře hejtmana a třeba i já osobně bychom Vám cokoli velmi rádi poskytli a nechali nahlédnout do smluv i korespondence s DPÚK. Pak byste totiž zcela jistě věděl, proč pro nás tento partner absolutně ztrácí důvěru. Jeho vyjádření se totiž mění pomalu každým dnem. Jiná stanoviska prezentují jeho představitelé v tisku, v autobusech a na zastávkách ve městech, úplně jiná pak v dopisech a při osobních jednáních na kraji. Už jen z takových záznamů byste poznal, že jestli někdo nemluví pravdu, nejsem to rozhodně já, ale někdo jiný.
Je také zajímavé, že jako docela vysoce postavený stranický funkcionář ČSSD a navíc náměstek primátora Teplic nevíte pravděpodobně nic o zákoně o krajích a obcích. Zřejmě ani netušíte o tom, že veškerá jednání s DPÚK schvaluje Rada ÚK. Kdybyste tato ustanovení znal, pravděpodobně byste celou situaci nespojoval neustále s osobou hejtmana. Ale já vím, přítel Paroubek to nařídil…
Jenomže aritmetické úlohy by měly vycházet vždycky všem stejně. Kdybychom přistoupili na Vaše „zasvěcené“ doporučení uzavřít nevýhodnou smlouvu, připravili bychom občany Ústeckého kraje o milióny korun, které by chyběly jinde. A přesně vím odkud by se pak ozýval ryk, že ODS v čele kraje nehospodárně zachází s prostředky daňových poplatníků.
A ještě jeden postřeh na závěr: Je velice zajímavé, že členům ČSSD až k smrti vadí představa nemocnic jako akciových společností. Tam je péče o blaho občana všeobjímající a varování před nebezpečnými soukromníky nejhlasitější. Do soukromého DPÚK by však chtěli socialisté s naprostým klidem nasypat ze společné kasy o 115 milionů korun víc. Nabízí se otázka co za tím ze strany ČSSD je? Ale to už bych rozvíjel stejně komické spekulace, jakými, pane Bendo, končíte své srdceryvné prohlášení pro (rudé) Právo. A k tomu se nesnížím. Maximálně si dovolím ocitovat z prohlášení Rady Ústeckého kraje konstatování, že trváme na výpovědi Smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou, uzavřené s dopravcem Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. dne 30. 12. 2003. Otevírá se tak možnost vyhlásit transparentní výběrové řízení mezi dopravci a zjistit skutečnou reálnou cenu dotované dopravy. DPÚK se ostatně může do tohoto řízení přihlásit jako každý jiný dopravce, který splní zadávací podmínky. Svým přátelům to můžete klidně vyřídit.
S pozdravem
Ing. Jiří Šulc
Vyjádření hejtmana Jiřího Šulce k článku „Soc. dem. kritizuje hejtmana kvůli dopravě“ Vyšlo v Právu dne 22. března 2006 (autor Rudofl Prchal)
Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. je pro kraj nedůvěryhodný partner
(22.03.2006, Ústecký kraj)
Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. ztrácí pro představitele Ústeckého kraje důvěru. "Jeho vyjádření se mění pomalu každým dnem, už nám nabídl několik variant, vždy ale dalšími podmínkami, k uzavření dodatku k smlouvě o závazku veřejné služby. Rada Ústeckého kraje proto trvá na výpovědi smlouvy s tímto dopravcem," uvedl hejtman Jiří Šulc.
Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. ztrácí pro představitele Ústeckého kraje důvěru. „Jeho vyjádření se mění pomalu každým dnem, už nám nabídl několik variant, vždy ale dalšími podmínkami, k uzavření dodatku k smlouvě o závazku veřejné služby. Cena kterou nám nabízí kolísá v rozpětí od devětatřiceti korun za kilometr do téměř třiceti korun. Jiná stanoviska prezentují představitelé DPUK v tisku, v autobusech a na zastávkách ve městech, úplně jiná pak v dopisech a při osobních jednáních. To je naprosto nevěrohodné jednání a ukazuje se, že Ústecký kraj udělal dobře, když tomuto dopravci v souladu se zákonem smlouvu o závazku veřejné služby vypověděl,“ konstatoval po jednání Rady Ústeckého kraje 22. března 2006 hejtman Jiří Šulc.
Krajská rada dále konstatovala, že trvá na výpovědi Smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou, uzavřené s dopravcem Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. dne 30. 12. 2003. „Pro Ústecký kraj se tak otevírá možnost vyhlásit transparentní výběrové řízení mezi dopravci a zjistit skutečnou reálnou cenu dotované dopravy. Ostatně DPUK se může do tohoto výběrového přihlásit, jako každý jiný dopravce který splní zadávací podmínky,“ konstatoval hejtman Jiří Šulc.
připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje
oddělení informací a vnějších vztahů
Ústecký kraj nelikviduje dopravce
(20.03.2006, Ústecký kraj)
Společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. (DPUK) ve své tiskové zprávě "Úspory veřejných prostředků či záměrná likvidace" z 16. března 2006 osočuje orgány Ústeckého kraje, a to zcela nepodloženým a nesmyslným způsobem. Ústecký kraj opakovaně zdůrazňuje, že je ve svém postupu motivován výhradně zájmy svých občanů a hlediskem hospodárnosti vynakládání veřejných prostředků.
Společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. (DPUK) ve své tiskové zprávě „Úspory veřejných prostředků či záměrná likvidace“ z 16. března 2006 osočuje orgány Ústeckého kraje, a to zcela nepodloženým a nesmyslným způsobem. Ústecký kraj opakovaně zdůrazňuje, že je ve svém postupu motivován výhradně zájmy svých občanů a hlediskem hospodárnosti vynakládání veřejných prostředků. Pakliže DPUK podsouvá představitelům Ústeckého kraje jiné, vágně formulované nekalé motivy, jde pouze o účelové zastírání skutečnosti, že při veškerých dosavadních jednáních nebyla společnost schopna respektovat zastupitelstvem Ústeckého kraje určený rozsah základní dopravní obslužnosti a schválený rozpočet Ústeckého kraje, a naopak trvala na svých jednostranných požadavcích.
„DPUK pokračuje ve svém setrvale nekonstruktivním přístupu vůči Ústeckému kraji formou osobních osočení jeho samosprávních orgánů, nejde o nic nového,“ uvedl hejtman Jiří Šulc a pokračoval: „Když společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. neuspěla se svou nekompromisní vyjednávací taktikou, sáhla nejprve ke „katastrofickým“ veřejným prohlášením, následně k neopodstatněným výhrůžkám mezinárodní arbitráží, k osobním útokům na mne a v současné době k nim přidává i zcela vágní a nepodložená tvrzení o jakýchsi nekalých motivech jednání představitelů Ústeckého kraje. Pravda je však prostá – tato firma možná k likvidaci směřuje, ovšem pouze svou vinou, když vůči svému nejvýznamnějšímu obchodnímu partnerovi v regionu uplatňuje s urputností umíněného dítěte nákladové ceny o čtvrtinu vyšší než v našem kraji ale i v České republice a i v mnoha Evropských zemích obvyklé. My ale na takové vydírání přistoupit nechceme, už jen proto, že stejný dopravce za stejné služby účtuje obcím méně než kraji. DPÚK má zkrátka pro kraj jiné ceny, než jaké nabízí obcím za příměstskou dopravu. Podle našeho názoru jsou nároky tohoto dopravce vůči kraji vysoce nadhodnocené a my je odmítáme. Pokud bychom na ně přistoupili, daňové poplatníky by veřejná autobusová doprava v kraji přišla v tomto roce dráž nejméně o 100 milionů korun, nemůžeme však zaplatit jednomu dopravci v roce 2005 smluvených 180 milionů korun a v tomto roce za v podstatě totéž 313 milionů. Na dohodu výhodnou pro obě strany odmítal DPÚK přistoupit a smlouvu jsme mu proto vypověděli. Nejvíce mne však zaráží skutečnost, že firma s námi komunikuje i neveřejně. V korespondenci určené mě a krajskému úřadu píše, že uznává naše argumenty a že je ochotna se dohodnout. Pro cestující veřejnost, své zákazníky však má jen další výhružky, obviňování a katastrofické scénáře, v nichž za hlavního viníka případných potíží označuje buď mne, dále pak krajský úřad nebo krajskou samosprávu. Ve světle těchto protichůdných vyjádření mi není dostatečně zřejmé, co vlastně od Ústeckého kraje DPÚK požaduje,“ konstatoval hejtman Jiří Šulc.
Dopravní podnik Ústeckého kraje,a.s. se ve svých veřejných prohlášeních dlouhodobě snaží vyvolat dojem, že Ústecký kraj je povinen zaplatit jakoukoliv cenu za objem dopravních výkonů, který si tato soukromá společnost sama určí. O rozsahu dopravní obslužnosti kraje však rozhoduje ze zákona jeho zastupitelstvo, které přitom musí brát v potaz nejen potřeby občanů v oblasti dopravy, ale rovněž finanční možnosti kraje a potřeby finančních prostředků pro využití v jiných oblastech. Není možné, aby si rozsah dopravní obslužnosti jednostranným způsobem vynucoval Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., jehož požadavky na úhradu prokazatelné ztráty dramaticky přesahují požadavky dopravců ostatních. Ústecký kraj nikdy nezaznamenal ze strany společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. skutečnou ochotu k respektování zastupitelstvem Ústeckého kraje určeného rozsahu základní dopravní obslužnosti a schváleného rozpočtu Ústeckého kraje, neboť i v případech návrhů označovaných touto společností za akceptaci požadavků kraje k nim ve skutečnosti byly připojeny výhrady, jejichž právní účinek byl právě opačný a dovedl by Ústecký kraj k faktické podpoře přemrštěných požadavků Dopravního podniku Ústeckého kraje a.s..
připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje
Úspory veřejných prostředků či záměrná likvidace?
(16.03.2006, DPÚK)
Z tiskového prohlášení Ústeckého kraje jednoznačně vyplývá, že kraj dále pokračuje ve svém likvidačním přístupu vůči Dopravnímu podniku Ústeckého kraje (dále jen DPÚK). Opětovně prohlašujeme, že výpočet prokazatelné ztráty, který hejtman zjednodušeně a zavádějícím způsobem označuje a zaměňuje s náklady kalkulovanými na 1km, DPÚK provedl přesně tak, jak stanoví Nařízení vlády 493/2004 Sb. DPÚK požaduje od Ústeckého kraje pouze náhradu toho, na co má ze zákona nárok, a co ze zákona vzhledem k potřebné pravidelné obnově vozového parku a udržení technických, bezpečnostních a ekologických standardů na úrovni odpovídající příslušným vnitrostátním a evropským normám musí požadovat.
„Svůj likvidační přístup vůči DPÚK se hejtman snaží alibisticky zdůvodňovat rostoucími náklady kalkulovanými na 1km. Srovnání s údajnými „evropskými průměry“ jsou vytržená z kontextu a nereflektují cenu jízdného, která je v daných zemích několikanásobně vyšší (viz. www stránky jakékoli dopravní společnosti na západ od našich hranic, např. www.traffiq.de ).“, řekl mluvčí DPÚK Marek Ženkl. „Příčina je však bohužel jinde, Ústecký kraj se snaží zcela systematicky pod nejrůznějšími záminkami nahradit DPŮK jinými subjekty již od roku 2003 bez ohledu na jakékoli cenové kalkulace. Lze jen spekulovat, z jakých důvodů se tak děje. Zda-li je důvodem politická či osobní spřízněnost s těmito subjekty či je motivace jiná.“ , dodává Ženkl.
Jak vyplývá ze samotného textu smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě podepsané Ústeckým krajem, DPÚK respektive ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s. byl považován na základě trvale vzájemně dobré spolupráce za významného a spolehlivého partnera v oblasti veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje. Na otázku, z jakého důvodu se Ústecký kraj (aniž by měl jakékoli zásadní připomínky ke kvalitě DPÚK poskytovaných služeb) snaží DPÚK nahradit jinými dopravci (často bez odpovídajícího technického, finančního a personálního zázemí) popřípadě kdo, koho a jak k takovému jednání motivoval a motivuje, by měli odpovědět především občany zvolení radní a hejtman.
Žádné rádoby „tržní“ argumenty nezprošťují odpovědné orgány Ústeckého kraje zajistit svým občanům kvalitní, bezpečnou a ekologicky šetrnou veřejnou dopravu. Svůj názor na uplatňování těchto „tržních“ principů vyslovil rovněž Prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech František Neterda. Potvrdil, že většina dopravců skutečně přistupuje na nevýhodné „smluvní“ ceny. „Je tady velký tlak na úspory ze strany krajů a dopravci se mu přizpůsobují. Aby vyhověli požadavkům zadavatele, neuplatňují totiž přiměřený zisk v plném rozsahu.“, řekl Neterda. Dopravci podle Neterdy spoléhají na to, že se situace časem zlepší a že si na nutné investice vydělají v příštích letech. Takový postup může být však pro obě strany vražedný. „Pokud tady budou jezdit autobusy z roku 1987, je to velké riziko nejen z hlediska bezpečnosti, ale také kvůli emisím. Může se stát, že dopravci budou muset ze dne na den vyřadit stará vozidla, která nesplňují ekologické normy EU. Krajům by pak hrozilo, že nedostojí své zákonné povinnosti, tedy zajištění dopravní obslužnosti.“, dodává Neterda.
Dopis předsedy KVV ČSSD ÚK Petra Bendy
(10.03.2006, DPÚK)
Ústí nad Labem (10. března 2006) – Hejtman Jiří Šulc vědomě nemluví pravdu, když tvrdí, že dohoda s Dopravním podnikem Ústeckého kraje ohledně zajištění autobusové dopravy není možná. Již 3. března dostal hejtman dopis, v němž ho vedení DPÚK informuje, že společnost je připravena bezvýhradně přistoupit na požadavky Ústeckého kraje týkající se zabezpečení dopravní obslužnosti v roce 2006, a to v souladu s usnesením zastupitelstva a na něj navazujícím schváleným rozpočtem.
„V dopise představenstva, který mám k dispozici, jasně stojí, že dopravní podnik je připraven uzavřít s Ústeckým krajem smlouvu v ročním objemu 11 milionů kilometrů, a to za cenu 180 milionů korun. Nechápu tedy, v čem kraj vidí problém. Proč smlouvu neuzavře a nepřestane děsit občany?,“ říká předseda krajského výkonného výboru ČSSD Ústeckého kraje Petr Benda. „Pokud má hejtman s uzavřením smlouvy nějaký jiný problém, ať ho jasně řekne. Ale ať si nebere jako rukojmí lidi, kteří autobusem jezdit potřebují,“ dodává.
Vedení krajské sociální demokracie se na vedení DPÚK obrátilo poté, co jeho členové začali mít dojem, že hejtman Šulc svou povinnost zajistit dopravní obslužnost nezvládá. „Překvapilo mne několik zjištění: Za prvé to, že kraj dopravnímu podniku vypověděl smlouvu, a to ke 31. lednu 2006. Nevím tedy, proč vypovězení smlouvy hejtman očekává od DPÚK, když tak již udělal sám. Za další mne překvapila ochota společnosti jednat, z vyjádření odpovědných představitelů ODS jsem měl pocit, že ta ochota chybí. A naposledy mne překvapuje, že je možná přesně taková dohoda, kterou kraj chtěl a nyní ji nepřijímá. Ptám se proč,“ diví se Benda.
Krajský předseda ČSSD nyní vyzývá hejtmana, ať smlouvu uzavře nebo ať jasně řekne, co mu na ní vadí. „Cena ani objem najetých kilometrů to být nemohou. Odpovídají krajským požadavkům,“ říká Benda. V první řadě je podle něj potřeba zajistit občanům možnost dopravy a teprve v řadě druhé řešit případné rozpory na obou stranách. „Nerad bych si myslel, že za neochotou kraje jednat s DPÚK stojí například snaha dohodnout se společnostmi, které mají blízko ke krajskému vedení a krajským špičkám ODS,“ říká Benda.
Nátlaku dopravní firmy nepodlehneme
(13.03.2006, Ústecký kraj)
Ústecký kraj odmítá tvrzení, s nimiž se na veřejnost ve svých autobusech obrací Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s., a v prohlášeních z počátku měsíce březen. "Nátlak vyvíjený na Ústecký kraj tímto dopravcem se nepochopitelně stupňuje. Není to však kraj, ale právě tato firma, která vyvolává neklid a nejistotu u cestující veřejnosti a její praktiky jsou, sportovně řečeno, značně unfair," konstatoval mimo jiné hejtman Jiří Šulc.
Ústecký kraj odmítá tvrzení, s nimiž se na veřejnost ve svých autobusech obrací Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s., a v prohlášeních z počátku měsíce březen Ústecký kraj dopravci zaplatil za měsíc leden na základě řádně vystavené faktury (opakovaně vyžadované), a dopravce přesto i tohoto faktu zneužívá k nepravdivým tvrzením, oklamávajícím a znepokojujícím veřejnost.
"Nátlak vyvíjený na Ústecký kraj tímto dopravcem se nepochopitelně stupňuje. Není to kraj, ale právě tato firma, která vyvolává neklid a nejistotu u cestující veřejnosti a její praktiky jsou, sportovně řečeno, značně unfair. Věřím, že veřejnost a obce spíše než Dopravnímu podniku Ústeckého kraje a.s. věří zcela transparentnímu způsobu jednání, který kraj vedl s dalšími dopravci působícími v našem kraji - a s nimiž jsme se dohodli. Nenecháme se ale DPÚK tlačit ke zdi, například náklady kalkulovanými na kilometr, dosahujícími průměrně 1,3 €, což není jen nehoráznost, ale i evropský rekord. Obvyklá cena, v naší zemi i v Evropě, dosahuje 1,05 €. Tuto cenu nám ostatně nabízejí dopravci, s nimiž jednáme pro případ, že by DPÚK veřejnou autobusovou dopravu zastavil. Pokud budou tato jednání úspěšná, potom Ústecký kraj, oproti nynějšímu smluvnímu vztahu s DPÚK, měsíčně ušetří 8 milionů korun. Částka skoro 100 milionů korun rozhodně není zanedbatelná suma pro krajský rozpočet,“ konstatoval hejtman Jiří Šulc
Ústecký kraj učinil všechny potřebné kroky pro uzavření dodatku k smlouvě o závazku veřejné služby s Dopravním podnikem Ústeckého kraje, a.s.. „Dohoda ale nebyla možná a proto jsme smlouvu řádně vypověděli. Proplatíme firmě všechna řádně předložená a vypracovaná vyúčtování po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Dotace kraje této firmě představují přibližně 21 korun na kilometr, což je opět rekord, s ostatními dopravci jsme se dohodli na částkách pohybujících se průměrně kolem 14 - 15 korun. Své závazky ze smlouvy ale vyrovnáme, ovšem současně už hledíme dopředu, vedeme velmi úspěšná jednání, naznačující, že tento zajímavý segment na dopravním trhu je velmi žádaný a oslovené firmy mají skutečný zájem na dohodě s krajskou samosprávou,“ komentoval prohlášení Dopravního podniku Ústeckého kraje z 2. 3. 2006 hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.
připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje
Kraj uhradil DPÚK požadovanou výši prokazatelné ztráty
(02.03.2006, DPÚK)
Ústecký kraj uhradil DPÚK požadovanou výši prokazatelné ztráty za měsíc leden 2006 a potvrdil tak argumenty a dosavadní právoplatný postup DPÚK.
Ústecký kraj uhradil Dopravnímu podniku Ústeckého kraje (dále jen DPÚK) dne 23. února 2006 za zajištění veřejné linkové dopravy za měsíc leden 2006 částku, kterou ve svých dosavadních prohlášeních nekompromisně zpochybňoval. Svými neustále opakujícími se výpady proti DPÚK, ve kterých využívá zkreslené a zjednodušené argumenty, se snahou zapůsobit zejména na city a předsudky, vedoucí k cílenému ovlivňování občanů a zaměstnanců společnosti, kraj nerespektuje evropské a české zákony a staví se do pozice zákonodárce vytvářejícího si vlastní pravidla.

Ústecký kraj zaplatil DPÚK za zajištění veřejné dopravy za měsíc leden 2006 částku ve výši 21.909.721,89 Kč. Tato částka zahrnuje úhradu za odjetých 1.006.785,43 kilometrů, při skutečných nákladech 29,06 Kč/1 km a částku ve výši 8,59/1 km jako povinný příspěvek na obnovu vozového parku, tzv. přiměřený zisk, který slouží podle Ústavy České republiky k zachování hodnoty majetku společnosti, která za stát poskytuje tuto veřejnou službu. Z výše uvedeného jednoznačně plyne, že DPÚK nevyčíslil náklady na 1 km ve výši 39,-- Kč, jak lživě tvrdí kraj, protože skutečné náklady jsou pouze 29,06 Kč na 1 km. Průměrné náklady dopravců v ČR jsou cca 30,-- Kč na 1 km.
Pro doplnění, vykázané tržby DPÚK činily 15,89 Kč/1 km a celková dotace činila Kč 21,76 Kč/1 km. Prokazatelná ztráta do výše skutečných nákladů činila 13,17Kč/1 km (t.j. ta částka, kterou se stát rozhodl prostřednictvím kraje přispívat svým občanům na jejich cesty do zaměstnání, do škol, do úřadů, k lékařům, apod.). Hospodaření společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje je dlouhodobě stabilní a při řádném plnění závazků ze strany Ústeckého kraje bezproblémové.
„Důvodem proč opakovaně nedošlo k dohodě mezi DPÚK a Ústeckým krajem je skutečnost, že DPÚK odmítl podepsat dodatek ke smlouvě předložený krajem, protože byl v rozporu se zákonem.“, řekl mluvčí DPÚK Marek Ženkl. „Ve výpočtu prokazatelné ztráty pro rok 2006, který kraj setrvačně označoval za nepřijatelný a nemravný, DPÚK pouze zohlednil veškerá platná nařízení a zákony ČR a Evropské unie. Asi bychom měli nyní kraj pochválit za to, že se rozhodl dodržovat zákony.“, dodal Ženkl.
Je neuvěřitelné, jak může představitel kraje říci, že pokud chce DPÚK nakupovat nové autobusy, tak si na ně musí vydělat. Ví vůbec radní kraje, že zajišťování veřejné linkové dopravy je nejen v ČR, ale také v Evropské unii ze zákona ztrátové ?!?
Je vůbec dle selského rozumu možné považovat veřejnou dopravu za tržní prostředí, když dopravce není oprávněn rozhodovat o rozsahu veřejné dopravy, protože ten určují potřeby občanů, a nestanoví výši jízdného, protože ta je regulována státem ?!?
Je nepochopitelné, jak je možné ze stejných úst slyšet, že si DPÚK neváží zakázky za 180 mil. Kč, když tato veřejná služba, která není ze zákona zakázkou, stojí ročně prokazatelně kolem 300 mil. Kč ?!?
DPÚK prohlašuje, že není pravda, že by jako „handlíř“ najednou slevoval ze svých oprávněných požadavků, protože pouze doporučuje kraji nepokračovat v „souboji“, který vede ke škodám velkého rozsahu, které ve finále dopadnou na toho, kdo je způsobil. DPÚK proto navrhuje uzavření dobrovolné dohody, podle které by DPÚK plnil do doby platnosti licencí (do r. 2011) veřejnou službu v dohodnuté kvalitě a dle finančních možností kraje. Znamenalo by to současně, že by se omezil nákup nových autobusů s tím, že by se pouze dodržel podíl ekologicky čistých vozidel, který začne pro zadavatele i provozovatele veřejných služeb platit od roku 2007. Tuto dohodu by musela schválit valná hromada DPÚK. DPÚK má v současné době okolo 2000 akcionářů, domácích i zahraničních.

Pro doplnění uvádíme, co bylo součástí podkladů pro výpočet odhadu prokazatelné ztráty pro rok 2006:
1/ kilometry, které doposud byly nuceny platit obce ze svých rozpočtů, ale ve skutečnosti je to povinností státu, kterou stát převedl na kraje
2/ kilometry, které představují základní dopravní obslužnost ve veřejném zájmu, které již DPÚK poskytuje, ale nemá je Ústeckým krajem podle zákona uhrazeny, a jejich podíl je cca 10%
3/ kilometry, které mají napravit předcházející nesystémové zásahy krajských úředníků, kteří nerespektovali základní pravidlo dopravní obslužnosti a přestali hradit spoje, u kterých je tržba menší než 5,- Kč/km, přestože se jedná o vratné spoje k dotované dopravě
4/ kilometry, které dosud platily pro své zaměstnance některé firmy, ale opět je to povinností státu (Ústeckého kraje)
5/ výpočet tzv. přiměřeného zisku ve výši, která je přesně definována zákonem a slouží výhradně k povinné obnově vozového parku a musí zaručovat kvalitu dopravy, na kterou mají občané České republiky nárok

Na závěr si dovolujeme připomenout následující fakta:
1/ Úhrada všech nákladů na zajištění základní dopravní obslužnosti území kraje a příspěvek na obnovu autobusů dopravujících každý den občany do zaměstnání, do škol, do zdravotnických zařízení, do úřadů apod. je povinnou platbou Ústeckého kraje, která vychází z Nařízení Evropské unie a Nařízení vlády ČR.
2/ DPÚK nemůže jakkoliv ovlivnit výši prokazatelné ztráty.
3/ DPÚK je povinen chovat se hospodárně a řádně prokazovat vynaložení veškerých prostředků, a to jak ve vztahu k Ústeckému kraji, tak ve vztahu k Ministerstvu dopravy ČR. Veškeré dotace je pak DPÚK povinen vždy a prokazatelně investovat zpět do veřejné dopravy. V tomto ohledu neměly doposud nadřízené orgány vůči hospodaření DPÚK žádné výhrady či připomínky.
4/ Jestliže kraj vypověděl smlouvu s DPÚK z důvodu vysoké ceny, nabízí se otázka, kdo např. nahradí Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., který utratí za rok jen za městskou dopravu stejnou částku, se kterou hospodaří DPÚK a obsluhuje přitom celý kraj ?
Ústecký kraj vyzývá DPÚK, aby postupoval v souladu se svými povinnostmi
(23.02.2006, Ústecký kraj)
Ústecký kraj odmítá nátlakové jednání Dopravního podniku Ústeckého kraje a.s. („DPÚK“) a vyzývá DPÚK, aby se svými požadavky přestal vybočovat z mezí jasně stanovených ve smlouvě o závazku veřejné služby a zákoně. „DPÚK stále odmítá slevit z požadavků, které jsou pro kraj nepřijatelné. I když jeho návrhy mění podobu, vždy obsahují požadavky na poskytování služeb, jež Ústecký kraj po DPÚK nijak nepoptává a jež by v budoucnu občany kraje stály desítky milionů korun navíc oproti současnému stavu. Na něco takového pochopitelně nemůžeme přistoupit,“ uvedl hejtman Jiří Šulc. „Vedení kraje současně odmítá osočení, že by jakkoliv podněcovalo zaměstnance DPÚK k ukončení pracovního poměru,“ doplnil hejtman.
Tvrzení DPÚK, že mu Ústecký kraj přes opakované urgence nehradí prokazatelnou ztrátu za leden a únor 2006 na linkách veřejné autobusové dopravy jsou nepravdivá. Ústecký kraj v žádném případě neodmítá (ani nikdy neučinil cokoliv, co by bylo možné považovat za takové odmítnutí) hradit prokazatelnou ztrátu za výkony v režimu veřejné služby, a to ani směrem do minulosti, ani do doběhnutí lhůty výpovědi Smlouvy doručené DPÚK. Ústecký kraj pouze vrátil zálohovou fakturu neoprávněně vystavenou ze strany DPÚK, jež neměla oporu v platném smluvním ujednání (když pro rok 2006 nedošlo ke sjednání splátkového kalendáře) a zněla na částku podstatně převyšující prokazatelnou ztrátu za sjednaný rozsah dopravní obslužnosti.
Ústecký kraj konstatuje svoji připravenost k úhradě prokazatelné ztráty společnosti DPÚK. Vyzval dopravce k předložení vyúčtování prokazatelné ztráty za měsíc leden, a poté, kdy mu bylo předloženo v odpovídající podobě, platbu provedl dne 23. února 2006. Obdobným způsobem bude společnosti DPÚK ze strany Ústeckého kraje uhrazena prokazatelná ztráta rovněž za následující měsíce smluvního vztahu. Na základě vyúčtování, které DPÚK Ústeckému kraji předložil dne 14.2.2006 nebylo možné úhradu provést, toto vyúčtování provedl dopravce v jiném rozsahu linek a spojů, než bylo smluvně dohodnuto, o čemž byl neprodleně, tedy do 24 hodin, informován, telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty. Ústecký kraj připomíná DPÚK, aby dostál svým povinnostem vyplývajícím ze smlouvy a platných právních předpisů a předkládal řádné vyúčtování výkonů pouze v režimu veřejné služby, tedy odpovídající rozsahu, který si Ústecký kraj skutečně objednal a nikoliv rozsahu, který si DPÚK bez jakéhokoliv právního podkladu snaží po Ústeckém kraji jednostranně vynutit.
Výroky zástupců DPÚK o neochotě kraje jednat jsou nemístná. Komunikace mezi zástupci kraje a krajského úřadu s dopravcem probíhá. Ředitelka krajského úřadu i zástupci jeho odboru dopravy s představiteli DPÚK komunikují a jsou připraveni pokračovat i v osobních jednáních. Mediální útoky DPÚK vůči hejtmanovi Jiřímu Šulcovi jsou však v přímém rozporu s prohlášeními, ve kterých dopravce žádá o jednání a dohodu. „Když jsme nepřistoupili na přemrštěné a nemravné požadavky DPÚK, vyhrožoval nám dopravce soudy a arbitráží. Když s touto taktikou neuspěl přistoupil k osobním útokům a snaží se mě očernit v očích občanů prostřednictvím letáků plných nesmyslných tvrzení. Vyzývám DPÚK ať předloží důkazy pro svá tvrzení o tom, že jsem po DPÚK požadoval, aby nenakupoval nové autobusy nebo zrušil 1,5 milionu kilometrů autobusových linek. Nic takového jsme nikdy neudělal,“ uvedl hejtman Jiří Šulc. „Odmítám také výroky zástupců DPÚK o tom, že poškozuji jejich společnost nebo akcionáře. Současnou situaci vyvolalo vedení DPÚK svou neústupností, přemrštěnými požadavky a snahou donutit Ústecký kraj, aby přijal návrhy, které by samosprávu poškodily. Hájíme zájmy občanů našeho regionu a nepřipustíme, aby dopravce, i když zajišťuje 80% autobusové linkové dopravy, diktoval, jak máme nakládat s veřejnými prostředky,“ dodává.
Ústecký kraj má zájem na stabilizaci situace ve veřejné autobusové dopravě. „Chceme, aby pro občany našeho kraje byla zajištěna fungující autobusová doprava za přiměřenou cenu. Zároveň také musíme trvat na tom, že vztah mezi krajem a dopravcem, který ji bude zajišťovat bude stabilní, bude stát na pevných a jasných smlouvách, které nebudou dávat prostor pro budoucí nepřiměřené navyšování ceny,“ uzavírá hejtman Jiří Šulc.
připravil: Vojtěch Krump, kancelář hejtmana Ústeckého kraje, oddělení informací a vnějších vztahů
Prohlášení DPÚK na tiskové konferenci 14.2.2006
(14.02.2006, DPÚK)
1/ Ústecký kraj od 1.1.2006 do dnešního dne neuhradil ani korunu prokazatelné ztráty, která náleží DPÚK dle platné smlouvy za plnění závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě.
Není tudíž pravda, že je Ústecký kraj, tak jak uvedl v tiskovém prohlášení hejtman Ústeckého kraje, připraven k úhradě prokazatelné ztráty společnosti DPÚK a.s. v rozsahu dle platné smlouvy, a rovněž není pravda, že RÚK vyzvala DPÚK k předložení vyúčtování prokazatelné ztráty za měsíc leden 2006 ve smyslu ustanovení uzavřené smlouvy. Naopak všechny doposud dle smlouvy předložené zálohové faktury byly DPÚK vráceny.
Tímto postupem kraj přivedl DPÚK do faktického útlumu a postupné likvidace, která následně způsobí výluku osmdesáti procent dopravy v Ústeckém kraji, neboť za situace, kdy od kraje neobdrží úhradu za odebrané služby, nebude mít prostředky na nákup paliva, výplatu mezd a úhradu dalších nákladů souvisejících s výkonem této veřejné služby.
2/ DPÚK v úterý 7.2.2006 zaslal RÚK návrh řešení stávající krizové situace ve veřejné linkové autobusové dopravě v Ústeckém kraji, která byla vyhrocena výpovědí smlouvy. V tomto návrhu DPÚK deklaroval svou připravenost akceptovat v plném rozsahu Ústeckým krajem předložený dodatek č. 10 k vypovězené smlouvě.
Tento vstřícný krok, jehož součástí byl také návrh k uzavření Dobrovolné dlouhodobé dohody, týkající se dalšího rozvoje veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji dle finančních možností a rozpočtových výhledů Ústeckého kraje, učinil DPÚK z důvodu vyčerpání finanční rezervy podniku, dále v zájmu zachování zaměstnanosti a v neposlední řadě v zájmu záchrany veřejné dopravy v Ústeckém kraji.
Na tento krok RÚK dodnes nezareagovala!
3/ Na základě stížnosti DPÚK a.s. u Evropské komise se generální ředitel Evropské komise pro energii a dopravu Matthias Ruete po předběžné analýze činnosti a informací obdržených od české vlády vyjádřil, že nemůže vyloučit, že regionální a místní orgány poskytly různým provozovatelům veřejné dopravy protiprávní státní podporu.“
V tomto dopise pan Reute požádal o poskytnutí dalších informací v této věci, přičemž tyto pochybnosti byly rozšířeny i na samotný způsob financování místní, příměstské a městské dopravy v České republice.
Doplnění:
DPÚK je hejtmanem Ústeckého kraje opakovaně napadán za trvalou neochotu akceptovat požadavky kraje co se týče počtu spojů či objemu objednaných kilometrů, a dále za to, že DPÚK klade nepřijatelné nemravné finanční požadavky a snaží se diktovat podmínky, za kterých bude zajišťovat veřejnou službu…
DPÚK opakovaně prohlašuje, že nemůže jakkoliv ovlivnit své tržby a netvoří ani cenu jízdného. Tento druh dopravy je veřejnou službou a její provozování je ze zákona ztrátové. Výpočet prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě se řídí Nařízením vlády č.493/2004 a požadovanou částku DPÚK v souladu s tímto nařízením a v souladu s uzavřenou smlouvou exaktně vypočetl. Do výpočtu prokazatelné ztráty byly zahrnuty pouze linky a spoje, které DPÚK již v roce 2005 skutečně zajišťoval a které splňují veškeré zákonné předpoklady k tomu, aby byly považovány za základní dopravní obslužnost, protože přiměřeně slouží občanům k cestám do zaměstnání, do škol, k návštěvám úřadů, zdravotnických zařízení apod. tam i zpět, po všechny dny v týdnu.
Zájmem DPÚK je tedy „pouze“, splnění požadavků současné legislativy v oblasti dopravy, která začala platit po vstupu ČR do Evropské unie. Ze zákonů mimo jiné vyplývá, že maximální průměrné stáří autobusů nesmí překročit 8 let. DPÚK proto musí v souladu s tímto nařízením a pro zachování pravidelnosti, bezpečnosti a ekologičnosti dopravy každý rok investovat do nákupu nových autobusů významnou část svého rozpočtu. V roce 2006 je tato částka ve výši cca 210 mil. Kč. Je nepřehlédnutelné, že již dnes DPÚK splňuje podmínku mít alespoň 25% ekologicky čistých autobusů, což vychází ze schválených nařízení EU.
DPÚK očerňuje Ústecký kraj v očích veřejnosti
(14.02.2006, Ústecký kraj)
Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. (DPÚK) zahájil nevybíravou mediální kampaň proti Ústeckému kraji a hejtmanu Jiřímu Šulcovi. Pomocí zkreslených nebo nepravdivých informací se snaží mást a dezinformovat veřejnost. „Dopravní podnik na jedné straně volá po dialogu a chce jednat, na druhé straně Ústecký kraj očerňuje v letácích rozvěšených na autobusových zastávkách. Myslím, že tento způsob komunikace vypovídá mnohé o tom, jak se DPÚK staví k našemu kraji. Je to zvláštní, vezmete li v úvahu, že právě Ústecký kraj dává tomuto dopravci nejvíc práce,“ poznamenal hejtman Jiří Šulc.
Tím, že Ústecký kraj vypověděl smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s DPÚK využil svého smlouvou i zákonem přiznaného práva. Pokud kraj nepřistoupil na přemrštěné požadavky vyžadované dopravcem, učinil tak proto, že hájí zájmy občanů a snaží se efektivně hospodařit s veřejnými prostředky. Hlavní podíl na nedohodě mezi DPÚK mají především neúměrné finanční požadavky tohoto dopravce a jeho snaha diktovat kraji, za kolik a v jakém rozsahu má u něj objednat veřejnou autobusovou dopravu. „Rozsah dopravní obslužnosti, který navrhoval kraj byl obdobný jako v loňském roce. Náš návrh dával občanům jistotu, že se dostanou do práce, škol, k lékaři nebo na úřady. Zároveň poskytoval společnosti DPÚK i jejím zaměstnancům jistotu a perspektivu. Požadavky dopravce jsou nemravné. Požaduje oproti loňskému roku o 130 milionů korun víc a to je pro kraj nepřijatelné. Neznám nikoho komu by se líbilo kdyby mu majitel domu ve kterém bydlí, před vánocemi oznámil že zvyšuje nájemné o 72%. Každý rozumný člověk by, pokud by se s majitelem nedohodl, hledal jiný byt. A situace v níž byl kraj, je obdobná. Oněch 130 milionů bychom museli sebrat našim školám, nemocnicím a ústavům sociální péče, zařízením, která slouží všem občanům našeho kraje,“ řekl hejtman Jiří Šulc.
DPÚK ve svých letácích zcela nesmyslně podsouvá hejtmanu Jiřímu Šulcovi, že po tomto dopravci požadoval zrušení linek a nenakupování nových autobusů. „Nikdy jsem po DPÚK nic takového nepožadoval. Z těchto výroků je zřejmá snaha DPÚK vztáhnout celý problém na mou osobu. Nemíním takovému nátlaku ustoupit a nechat soukromou společnost aby kraji diktovala, kolik jí má dát ze svého rozpočtu peněz. Pokud DPUK chce nakupovat autobusy, nebráním mu v tom a budu rád, když jimi budou občané kraje cestovat. Dopravce však nemůže po kraji a jeho občanech chtít, aby mu je zaplatili. Jako každá jiná firma si i DPÚK musí na své autobusy vydělat, místo toho se však na ně snaží dostat peníze z veřejných prostředků,“ poznamenal hejtman Jiří Šulc.
připravil: Vojtěch Krump, kancelář hejtmana Ústeckého kraje, oddělení informací a vnějších vztahů
Prohlášení představenstva DPÚK médiím
(10.02.2006, DPÚK)
V návaznosti na prohlášení zástupců Ústeckého kraje, zveřejněná ve sdělovacích prostředcích uplynulých dnech, považuje představenstvo DPÚK za nezbytné v zájmu objektivního informování veřejnosti, opravit některé mediálně prezentované nepřesnosti i zjevné nepravdy.
Předmětem sporu je úhrada ztráty za poskytování veřejné služby, jejíž výši stanovenou obecně závazným právním předpisem kraj zpochybňuje. DPKÚ je obchodní společností, jejíž cílem vůči akcionářům je zajišťovat rozvoj společnosti. Současně musí v rámci dodržování norem EU v oblasti provozování veřejné dopravy zajistit průměrné stáří vozového parku nepřevyšující 8 let. Za tímto účelem zákonodárce stanovil výši nároku za poskytování veřejné linkové dopravy, jakožto veřejné služby, která je obecně ztrátová. Tuto náhradu hradí dopravci kraj, který za tímto účelem od státu dostává nepřímé refundace v rámci rozpočtového určení daní. Není tedy pravdou, že by kraj tento závazek veřejné služby refundoval bez dalšího na úkor jiných investic.
Kraj bez předchozího jednání předložil DPÚK jako jedinou možnou variantu svoji představu o výši náhrad, která je v řádech nižší, než zákonem stanovená výše, a která neumožňuje DPÚK možnost obnovy vozového parku stanoveného zákonem ani možnost valorizovat mzdy zaměstnanců. Navíc kraj odmítl DPÚK uhradit náklady za již odebrané služby. Tímto postupem je DPÚK nucen buď požadavek kraje plně akceptovat a podnik přivést do faktického útlumu a postupné likvidace, které bude předcházet zmražení mezd, úsporné propouštění a nepřiměřené stárnutí vozového parku v důsledku absence prostředků na jeho údržbu. Nebo odmítnout požadavky kraje, vyhlásit okamžitou výluku a následně vstoupit do likvidace, neboť za situace, kdy od kraje neobdrží úhradu za odebrané služby, nebude mít prostředky na nákup paliva, výplatu mezd a úhradu dalších nákladů souvisejících s výkonem této veřejné služby.
Vedení společnosti DPÚK je vůči akcionářům povinno uplatňovat veškeré nároky stanovené zákonem v minimální přípustné výši. Pokud by se tak nechovalo, vystavilo by se riziku trestního stíhání. Kraj nedal okamžitou výpovědí smlouvy vedení společnosti možnost vše projednat s akcionáři, jejichž rozhodnutím je vázán. Prohlášení zástupců kraje nutí vedení společnosti riskovat situaci, kdy akcionáři mohou jeho postup odmítnout a předat vše orgánům činným v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že část akcionářů je zahraniční, není vyloučena ani mezinárodní arbitráž na ochranu investic, kterou by Česká republika nezajistila tím, že umožní, aby jednotlivé kraje nedodržovaly podmínky stanovené zákonem a mezinárodními smlouvami, jež garantují dopravním podnikům zajišťujícím pro stát linkovou dopravu, nárok na náhradu všech ztrát.
Zásadně není pravdou, že DPÚK by byl nucen dopravu zajišťovat do doby než bude nalezen alternativní dopravce. Pokud kraj za odebrané služby neplatí, nebude mít DPÚK prostředky na jejich provoz. Veškeré ztráty DPÚK vzniklé z ukončení činnosti se budou následně řešit formou zákonem stanovených kompenzací, které rozpočet kraje zatíží v ještě větším rozsahu a jejich výše se přičte k faktickým nákladům na zajištění „nové“ dopravní obslužnosti.
Směřuje-li postup kraje zajišťovat stávající dopravní obslužnost dopravním podnikům jednotlivých měst v participaci na linkové dopravě mimo region měst, směřuje tento postup k další nedovolené veřejné podpoře zakázané legislativou EU, neboť městská doprava je dotována z jiných veřejných zdrojů a nesmí docházet k tzv. křížovému financování, a proto i zde existuje riziko výrazných pokut ze strany EU. Směřuje-li tento postup k zajištění přístupu nových drobných dopravců na linky provozované pod dotací ve veřejném zájmu, existuje zde reálné riziko legalizace výnosu z trestné činnosti (protože žádný nový subjekt se nemůže pro provozování ztrátové veřejné dopravy na základě svého vlastního obchodního uvážení rozhodnout a kraj nemůže žádnému subjektu legálně slíbit úhradu ztráty) a zhoršení kvality dopravy (neboť tito drobní dopravci zpravidla neprovozují ekologickou dopravu nezbytnou pro Ústecký kraj, nemají vytvořený dostatečný servisní systém garantující její nezbytnou plynulost a bezpečnost).
DPÚK se snaží dále vše řešit tak, aby nebyla každodenní doprava občanů v rámci kraje ohrožena. Ve svém jednání je však výrazně omezen jak finančními prostředky, které v případě zastavení plateb ze strany kraje nemá k dispozici, tak i trestním zákonem, který stanoví trestní odpovědnost statutárních orgánů, které by svým postupem poškozovaly akcionáře. Proto vedení DPÚK nabídne kraji uzavření Dobrovolné Dlouhodobé Dohody, kterou by předložilo valné hromadě DPÚK ke schválení a současně navrhuje představitelům kraje rozpočtové provizorium.

V Ústí nad Labem, dne 10. února 2006
Ing. Michal Jergl
předseda představenstva

Ing. Jaroslava Hlohovská
místopředseda představenstva

Vladimír Krátký
člen představenstva
Evropská komise má podezření na protiprávní státní podporu
(09.02.2006, DPÚK)
Na základě stížnosti DPÚK, a.s. se generální ředitel Evropské komise pro energii a dopravu Matthias Ruete po předběžné analýze činnosti a informací obdržených od české vlády vyjádřil, že nemůže vyloučit, že regionální a místní orgány poskytly různým provozovatelům veřejné dopravy protiprávní státní podporu.“
„V této souvislosti ohlásilo Ministerstvo dopravy ČR úřadu Ústeckého kraje, že bude v nejbližší době provedena hloubková kontrola, která se bude touto stížností zabývat.“, řekl tiskový mluvčí Marek Ženkl.
DPÚK dále považuje za nutné reagovat na několik bodů z dnešní Přílohy tiskové zprávy z 30. schůze RÚK:
Tisková zpráva Ústeckého kraje mimo jiné říká:
„Ústecký kraj je při veškerých krocích motivován zájmy občanů ÚK na zajištění dopravní obslužnosti celého území za přiměřenou a zákonnou cenu.“
Odpověď DPÚK:
Přiměřená a zákonná cena jsou dvě rozdílné věci. DPÚK předložil zákonem danou cenu prokazatelné ztráty, ale kraj rozhodl, že je nepřiměřená.
„DPÚK je soukromou společností, která se zcela účelově snaží vyvolat dojem, že ÚK je povinen zaplatit jakoukoliv cenu za objem dopravních výkonů, který si tato společnost sama určí.“
Odpověď DPÚK:
Výpočet prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě se řídí Nařízením vlády č. 493/2004 a požadovanou částku DPÚK v souladu s tímto nařízením vypočetl.
„Ústecký kraj v dané souvislosti zdůrazňuje, že není pravdou, že by vedoucí odboru dopravy KÚÚK kdy potvrdil, že je „cena dopravy pro rok 2006 vypočtena ze strany DPÚK správně.“
Odpověď DPÚK:
DPÚK opětovně prohlašuje, že se takto vyjádřil pan Franěk na osobním jednání 14.12.2006, a doplnil: „Musíme ale přece dohodnout na kompromisu.“ Odpovědí mu bylo: „V Nařízení vlády se ale o žádném kompromisu nepíše.“ Radní Franc k tomu dodal: „Nikdo nemůže dostat všechno, co chce.“
Rovněž není pravdou, že by společnost DPÚK měla nárok na jakékoliv kompenzace z důvodu ukončení smlouvy, a to ani z titulu evropského nařízení…“
Odpověď DPÚK:
DPÚK má všechny právní podklady k tomu, aby mohl uplatnit právo na kompenzace a náhradu způsobené škody. Pokud budou postupem kraje poškozeni také akcionáři DPÚK, zahájí s krajem sami arbitráž.
I přes veškeré výše uvedené argumenty DPÚK zaslal v úterý 7.2. radním Ústeckého kraje návrh řešení stávající krizové situace ve veřejné linkové autobusové dopravě v Ústeckém kraji, která byla vyhrocena výpovědí smlouvy s Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s.
„DPÚK je připraven akceptovat v plném rozsahu návrh dodatku č. 10 k vypovězené smlouvě, předložené krajem. Tento vstřícný krok učinil DPÚK z důvodu vyčerpání finanční rezervy podniku, dále v zájmu zachování zaměstnanosti a v neposlední řadě v zájmu záchrany veřejné dopravy v Ústeckém kraji.“, uvedl tiskový mluvčí Marek Ženkl.
„DPÚK tímto krokem deklaruje svoji připravenost okamžitě jednat s Radou Ústeckého kraje o podmínkách budoucí dopravní obslužnosti na území Ústeckého kraje a uzavřít s Ústeckým krajem Dobrovolnou dlouhodobou dohodu, týkající se dalšího rozvoje veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji dle finančních možností a rozpočtových výhledů Ústeckého kraje.“, dodal Marek Ženkl.
Ústeckému kraji hrozí mezinárodní arbitráž
(06.02.2006, DPÚK)
Poté, co kraj minulý týden bez udání důvodu vypověděl smlouvu Dopravnímu podniku Ústeckého kraje (dále jen DPÚK), ohrozil nejen stabilitu dopravního systému v ÚK, ale hlavně bude nucen čelit astronomickým kompenzacím, které díky tomuto kroku DPÚK náleží. (Jedná se o kompenzace za zrušení závazku dle článku 6 odst. 2 Nařízení /EHS/ 1191/69 ve znění 1893/91.) Dopad může být o to tvrdší, že se jedná o sféru veřejných služeb a může proto ohrozit ostatní projekty financované z fondů EU.
„Kraj nám vypověděl smlouvu bez udání důvodu. DPÚK nemá jinou činnost než provozování ze zákona ztrátové veřejné dopravy. I podle selského rozumu nemůže kraj nabízet nižší úhradu ztráty než DPÚK tak, jako každý jiný dopravní podnik dle platné legislativy exaktně vypočetl a vykázal.“, uvedl tiskový mluvčí Marek Ženkl.
„Pokud pan hejtman tvrdí, že přestane DPÚK platit prokazatelnou ztrátu, je na místě ptát se, co bude s miliardovou investicí, která byla za uplynulé období do zajištění dopravní obslužnosti v kraji investována. Investor bude hájit svá práva a zahájí s krajem mezinárodní arbitráž.“, dodal Ženkl.
To, že by kraj respektoval prokazatelnou ztrátu z veřejné dopravy v plné výši neubere ani korunu z výdajů pro nemocnice, školy a domovy důchodců, protože ty jsou pro rok 2006 již schváleny v jiných kapitolách rozpočtu kraje. Je třeba se podívat na hospodaření kraje a do nepovinných výdajů kraje!
Doprava zajišťovaná DPÚK ve veřejném zájmu bude v Ústeckém kraji v roce 2006 stát cca 300 mil. Kč nikoli 180 mil. Kč, jak tvrdí hejtman. DPÚK doposud nedostal od kraje žádné vysvětlení, jak k této částce došel. Kraj mimo jiné argumentuje tím, že v roce 2005 stála tato doprava 180 mil. Kč, ale ve skutečnosti prokazatelná ztráta DPÚK za rok 2005 byla 260 mil. Kč!
V souladu s péčí řádného hospodáře DPÚK opakovaně vedení kraje vyzval k provedení mimořádné analýzy nákladů. Stávající vedoucí odboru dopravy pan Franěk na jednání s DPÚK 14.12.2005 potvrdil , že cena dopravy pro rok 2006 je vypočtena správně. Na další výzvy k osobnímu jednání kraj však již nereaguje. Toto chování vedení kraje není správnou správou věcí veřejných. DPÚK je přesvědčen, že jedná v souladu se zákonem a totéž doposud bez úspěchu vyžaduje od Ústeckého kraje. Opravdu chce hejtman Ústeckého kraje dohnat ČR do další prohrané arbitráže?
Jak hejtman např. vysvětlí, že úhrada ztráty pro DPML (Dopravní podnik Mostu a Litvínova) je pro rok 2006 přes 22 Kč/km a DPÚK chtěl zaplatit tak jako vloni jen 16 Kč/km ?!? Kraj nespoří, ale krátí prostředky na dopravní obslužnost. Je celá řada obcí, v níž je základní dopravní obslužnost nedostatečná. Obce o zajištění či rozšíření základní dopravní obslužnosti v roce 2005 kraj několikrát požádaly, ale rada kraje jejich požadavky v rozporu se zákonem opakovaně odmítla.
Prohlášení Dopravního podniku Ústeckého kraje (dále jen DPÚK) k výpovědi Krajského úřadu.
(02.02.2006, DPÚK)
DPÚK v současné době podrobně vyhodnocuje celou situaci, sčítá škody způsobené postupem kraje a připravuje právní odezvu, a to jak v českém, tak evropském měřítku.
DPÚK i dnes plní své povinnosti - na rozdíl od kraje, který porušuje zákony a za veřejnou dopravu občanů od 1.1.2006 dosud nic nezaplatil.
Jsme si jisti, že se vedení kraje nemůže ve svém rozhodování řídit nabídkou a poptávkou, ale správním řádem a tudíž musí dodržovat právní předpisy a mezinárodní smlouvy a nesmí je obcházet.
Veřejná služba je službou veřejnosti. To platí jak pro DPÚK, tak pro představitele Ústeckého kraje. Neřešený problém, který zavinil kraj, každý den roste..
Zájmy akcionářů DPÚK nejsou pro kraj priorita
(01.02.2006, Ústecký kraj)
"Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s., kraj otevřeně obviňuje, že nepřistoupením na jejich podmínky hrozí poškození jeho akcionářů. Kraj však musí hájit především zájmy občanů, nikoliv akcionářů soukromé společnosti. Pokud bychom přistoupili na podmínky dopravce, stálo by to občany našeho kraje o 130 milionů korun více," řekl hejtman Jiří Šulc.
Radní Ústeckého kraje se dne 31.ledna na své mimořádné schůzi zabývali novým návrhem dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, který Ústeckému kraji předložil dopravce Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. (DPÚK). Nová podoba dodatku byla Ústeckému kraji doručena kurýrní službou 30.ledna ve 23.45 hodin do budovy krajského úřadu.
Rada kraje odmítla přistoupit na podmínky, které DPÚK ve svém návrhu předložil, protože jsou pro Ústecký kraj nepřijatelné. „DPÚK kraj otevřeně obviňuje, že nepřistoupením na jejich podmínky hrozí poškození jeho akcionářů. Kraj však musí hájit především zájmy občanů, nikoliv akcionářů soukromé společnosti. Zájmy občanů jsou totiž veřejným zájmem. Pokud bychom přistoupili na podmínky DPÚK, stálo by to občany našeho kraje o 130 milionů korun více,“ řekl hejtman Jiří Šulc. „Tyto peníze kraj potřebuje pro své nemocnice, školy a domovy důchodců, nebudeme je utrácet za spokojenost akcionářů DPÚK,“ dodává.
DPÚK se pro letošní rok sice spokojí pouze se 180 miliony, ty však považuje za zálohu a v příštím roce bude žádat doplatek. „Ze zkušeností, které máme, je zřejmé, že nás dopravce nebude šetřit. Podle návrhu, který DPÚK předložil, se na jeho postoji nic nemění a trvá na svých požadavcích. Loni jsme DPÚK zaplatili 180 milionů, letos máme připravenou částku vyšší o inflaci. Dopravce však požaduje o 130 milionů víc. Kvalita cestování se však nezvýší,“ uvedl hejtman.
Rada kraje se po projednání návrhu předloženého dopravcem rozhodla přistoupit k vypovězení smlouvy s Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s.. „Postoj této společnosti, jejíž požadavky poškozují zájmy občanů našeho kraje, nedává prostor pro další jednání. Proto jsme se rozhodli vypovědět smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě,“ uvedl hejtman Jiří Šulc.
Veřejná linková autobusová doprava by neměla být tímto krokem nijak dotčena, dopravce je ze zákona povinen nadále zajišťovat dopravu dle platných jízdních řádů a licencí, na což hejtman kraje DPÚK písemně upozornil. „Zároveň jsem DPÚK upozornil na povinnost uvědomit krajský úřad alespoň tři měsíce předem v případě, že by DPÚK zamýšlel přerušit nebo podstatně změnit dopravní službu, jíž poskytuje veřejnosti na kontinuálním a pravidelném základě a která není kryta závazkem veřejné služby, dle článku 14 odstavce 4 Nařízení (EHS) Rady č.1191/69 z 26.6.1969, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že pevně věřím, že DPÚK bude tyto své obecné povinnosti, které nejsou nijak závislé na dalším trvání smlouvy, bezvýhradně plnit,“ dodal hejtman.
připravil: Vojtěch Krump, kancelář hejtmana Ústeckého kraje
Jsou požadavky DPÚK skutečně nemravné?
(31.01.2006, DPÚK)
Dopravní podnik Ústeckého kraje (dále jen DPÚK) považuje výroky hejtmana Ústeckého kraje na adresu DPÚK za populistické, neodborné a v mnohých ohledech zkreslené a nepravdivé. K tomuto závěru vede DPÚK celá řada rozporuplných prohlášení hejtmana pro média naposledy ze dne 27.1.2006.
„Považujeme za nutné reagovat na nařčení hlavního představitele Ústeckého kraje na adresu DPÚK, že naše oprávněné, právními předpisy, zákony a nařízeními podložené požadavky jsou označeny za nemravné. Je opravdu v této zemi nemravné dodržovat zákony?“, ptá se tiskový mluvčí Ústeckého kraje Marek Ženkl.
Hejtman mimo jiné řekl:
1/ „DPÚK předložil Ústeckému kraji návrh dodatku na rok 2006, kde oproti roku 2005 svévolně zahrnul linky a spoje, které nebyly předmětem uzavřené smlouvy a k tomuto objemu kilometrických výkonů dodal i předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty.“
Odpověď:
Rozsah autobusové dopravy je určen veřejným zájmem obyvatel nikoliv politickým rozhodnutím orgánů kraje či dopravce. Chybně stanovená struktura krajského rozpočtu není důvodem pro omezování veřejného zájmu. Řešením proto nemůže být redukce dopravy a krácení práv občanů. Pokud by se kraj rozhodl nějaké linky a spoje nezaplatit, musí toto svoje rozhodnutí řádně občanům jednotlivých obcí zdůvodnit.
Skutečnost je taková, že do výpočtu prokazatelné ztráty byly DPÚK zahrnuty pouze linky a spoje, které již v roce 2005 skutečně zajišťoval a které splňují veškeré zákonné předpoklady k tomu, aby byly považovány za základní dopravní obslužnost, protože přiměřeně slouží občanům k cestám do zaměstnání, do škol, k návštěvám úřadů, zdravotnických zařízení apod. tam i zpět, po všechny dny v týdnu.
V dubnu 2005 kraj přijal usnesení o rozšíření základní dopravní obslužnosti v roce 2006 na max. 19,5 mil. kilometrů. Toto usnesení kraje potvrzuje, že již v roce 2005 nebyla tato veřejná služba pro občany řady obcí kraje řádně zajištěna a že je ve veřejném zájmu stávající objem kilometrů zvýšit. Je tedy otázka, proč nové žádosti a podněty obcí na rozšíření dopravních spojení kraj zamítá a proč chce DPÚK zaplatit jen 11 mil. kilometrů, když poskytuje cca 12,5 mil kilometrů.
2/ „DPÚK se snaží diktovat jaké linky máme objednat a kolik mu za to zaplatíme.“
Odpověď:
DPÚK ze zákona nemůže ovlivnit své tržby a netvoří ani cenu jízdného. Výpočet prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě se řídí Nařízením vlády č.493/2004 a požadovanou částku DPÚK v souladu s tímto nařízením exaktně vypočetl.
3/ „Veřejnou službu má dopravní podnik provádět kraji, nikoliv kraj dopravnímu podniku“
Odpověď:
Kraj DPÚK, žádnou službu v žádném případě neprokazuje. DPÚK je jediný přímý právní nástupce společnosti ČSAD Ústí nad Labem s.p., kterou dříve vlastnil stát a která vždy poskytovala veřejnou autobusovou dopravu. Tento druh dopravy je veřejnou službou a její provozování je ze zákona ztrátové. Stát má prostřednictvím kraje zájem (a také povinnost) zajistit prostředky na zabezpečení skutečných přepravních potřeb obyvatel, a to v rámci udržitelného rozvoje regionu.
4/ „Bude snad dopravní podnik zajišťovat služby pouze prostřednictvím nízkopodlažních autobusů s klimatizací, kávou a občerstvením? Nikoliv. Žádnou vyšší kvalitu nám za 130 milionů korun navíc nenabízí.“
Odpověď:
DPÚK zajišťuje na 227 linkách, 389 autobusy, které přepraví 20 miliónů cestujících, 80 procent dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji. Zájmem DPÚK je „pouze“, splnění požadavků současné legislativy v oblasti dopravy, která začala platit po vstupu ČR do Evropské unie. Ze zákonů mimo jiné vyplývá, že maximální průměrné stáří autobusů nesmí přesáhnout 8 let. DPÚK proto musí v souladu s tímto nařízením a pro zachování pravidelnosti, bezpečnosti a ekologičnosti dopravy každý rok investovat do nákupu nových autobusů významnou část svého rozpočtu. V roce 2006 je tato částka ve výši cca 210 mil. Kč.
5/ Dle slov hejtmana si: „DPÚK neváží kraje jako svého partnera, který mu platí 180 milionů korun ročně.“
Odpověď:
Je vůbec možné, aby si jakýkoliv subjekt vážil svého partnera, který svévolně zaplatí pouze část ceny za službu, která je prokazatelně poskytována a jejíž cena je dána platnou legislativou? Je opravdu možné, aby představitel veřejné správy řekl: „Tohle ti musí stačit a buď rád, že jsi dostal alespoň tolik“?

Závěr:
1/ Ústecký kraj do dnešního dne neprokázal DPÚK chybu ve výpočtu prokazatelné ztráty.
2/ Ústecký kraj doposud nevysvětlil skutečnost, jak dospěl k závěru, že u některých spojů odmítá zahrnout spoje v celém rozsahu, ale pouze z části, přestože ze všech DPÚK předložených podkladů jednoznačně plyne, že se jedná o základní dopravní obslužnost v kraji.
3/ Není pravda, když pan hejtman tvrdí, že kraj nemá na zajištění dopravní obslužnosti peníze. Stát převedl na kraje povinnost veřejnou linkovou dopravu zajistit a uhradit. Jsou to kilometry ve veřejném zájmu a Ústecký kraj nemá možnost nezaplatit za zajištění této služby částku, která je stanovena zákonem.
4/ DPÚK, vědom si své zodpovědnosti vůči veřejnosti, přistoupil 30.1.2006 na ultimativní požadavek Ústeckého kraje a předběžně podepsal dodatek dle návrhu Ústeckého kraje. O tom, zda jsou ale původní požadavky DPÚK oprávněné, rozhodne Ministerstvo dopravy ČR či jiná vyšší autorita.
Hejtman Jiří Šulc: Požadavky DPÚK jsou nemravné
(27.01.2006, Ústecký kraj)
Představitelé Ústeckého kraje vyzvali společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s., aby uzavřela dodatek smlouvy o závazku veřejné služby v autobusové veřejné dopravě pro rok 2006.
Představitelé Ústeckého kraje vyzvali společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s., aby uzavřela dodatek smlouvy ozávazku veřejné služby v autobusové veřejné dopravě pro rok 2006. Dopravce Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s., předložil Ústeckému kraji návrh dodatku na rok 2006, kde oproti roku 2005 svévolně zahrnul linky a spoje, které nebyly předmětem uzavřené smlouvy a k tomuto objemu kilometrických výkonů dodal i předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty. Rada Ústeckého kraje nemohla tento návrh akceptovat, navržený objem kilometrů není v souladu s požadavky Ústeckého kraje, které jsou dopravci známy již delší dobu. Požadavky Ústeckého kraje předložené dopravci vycházejí z usnesení krajského zastupitelstva (č.11/4Z/2005) a z finančních možností kraje. Tyto požadavky nechce DPÚK akceptovat. „Ústecký kraj je vůči DPÚK v roli zákazníka, objednává u něj pro občany autobusovou dopravu a má na to určité množství peněz. Tato společnost ale odmítá tyto skutečnosti vzít na vědomí a snaží se diktovat jaké linky máme objednat a kolik jí za to zaplatíme. Veřejnou službu má dopravní podnik provádět kraji, nikoliv kraj dopravnímu podniku,“ řekl hejtman Jiří Šulc.
V letošním roce chce Ústecký kraj objednat u dopravců veřejnou autobusovou dopravu v celkovém rozsahu 14,029 milionů km. Kraj v návrhu dodatku, předloženého Dopravnímu podniku Ústeckého kraje, a.s., objednává 11,006 milionů km. „DPÚK má mezi dopravci dominantní postavení. Z jeho přístupu k zajištění autobusové dopravy pro občany našeho kraje mám pocit, že si dopravní podnik neváží kraje jako svého partnera, který mu platí 180 milionů korun ročně. Jako představitelé samosprávy hospodaříme s veřejnými prostředky a odpovídáme občanům za jejich efektivní využití. Nemůže a nesmíme přistoupit na to, že nám někdo diktoval, jak máme nakládat s penězi daňových poplatníků,“ připomíná Jiří Šulc.
Požadavek dopravce DPÚK se s možnostmi Ústeckého kraje rozchází o přibližně 131 milionů korun oproti roku 2005, konkrétně představuje procentuální nárůst nákladů na jeden km o 11 % a nárůst finančních prostředků požadovaných na úhradu prokazatelné ztráty o 72 %. „Dopravce musí respektovat finanční možnosti kraje. V loňském roce jsme DPÚK zaplatili 181 milionů korun, pro letošní rok máme připravenou stejnou částku. Navýšení o více než 130 milionů za stejný rozsah služeb jako v roce 2005, které dopravce požaduje, je nemravné. Bude snad dopravní podnik zajišťovat služby pouze prostřednictvím nízkopodlažních autobusů s klimatizací, kávou a občerstvením? Nikoliv. Žádnou vyšší kvalitu nám za 130 milionů korun navíc nenabízí. Krajská samospráva nemá žádné volné finanční prostředky a všichni ostatní dopravci navýšili své požadavky o jediný uznatelný nárůst, tedy meziroční inflaci, která je dle oficielní statistiky 2 procenta. Vyzývám DPÚK aby respektoval požadavky kraje jako objednatele veřejné služby a nejpozději do pondělí 30.ledna podepsal dodatek pro letošní rok, aby mohla být letos zajištěna bezproblémová přeprava našich občanů ve stejném rozsahu jako v loňském roce,“ uvedl Jiří Šulc.
připravil: Vojtěch Krump, kancelář hejtmana Ústeckého kraje
DPÚK požádal Ministerstvo dopravy ČR o provedení kontroly
(25.01.2006, DPÚK)
Dopravní podnik Ústeckého kraje (dále jen DPÚK) oficiálně požádal Ministerstvo dopravy ČR o provedení kontroly výpočtu prokazatelné ztráty na rok 2006 a finanční analýzy nákladů DPÚK souvisejících s provozováním veřejné silniční linkové dopravy v Ústeckém kraji.
K tomuto kroku vedla DPÚK alarmující skutečnost, že Ústecký kraj v roce 2006 doposud nezaplatil za dopravu občanů kraje ani korunu a DPÚK tudíž nemá pokryty náklady na zajištění této služby.“, řekl tiskový mluvčí DPÚK Marek Ženkl. „Odhad prokazatelné ztráty na rok 2006, který Kraj ústy hejtmana odmítá, jsme vypracovali v souladu s právními předpisy, kterými se výpočet prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě řídí. Žádáme tedy pouze o dodržování platných právních předpisů upravujících závazky veřejné služby ve veřejné silniční linkové dopravě osob “, dodává Ženkl. (Jedná se o Nařízení Rady (EHS) č.1191/69, dále Zákon č.111/1994 o silniční dopravě a Nařízení vlády č.493/2004, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě)
Dle vyjádření Kraje předložený rozsah dopravy a odhad předpokládaných tržeb a výnosů na rok 2006 neodpovídá požadavkům Ústeckého kraje. Při stanovení rozsahu dopravní obslužnosti však musí Kraj respektovat veřejný zájem na zajištění skutečných přepravních potřeb obyvatel kraje. Pokud se Ústecký kraj rozhodl pro omezení požadovaného dopravního výkonu pro rok 2006, je povinen ve smyslu ustanovení článku 15 Nařízení EU toto své rozhodnutí občanům odůvodnit a řádně zveřejnit. A to samozřejmě zejména v tom případě, kdy kraj nechce některé spoje hradit. Došlo by tak ke snížení dopravní obslužnosti některých obcí a tím i ke zhoršení základních standardů a práv jejich obyvatel.
„Kraj bohužel odmítá pochopit, že naše tržby nemůžeme ovlivnit a netvoříme ani cenu jízdného“, uvedl Ženkl. Zabezpečení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje ve veřejném zájmu je pro DPÚK závazkem, kterým naplňuje základní požadavek a povinnost státu zajistit pro veřejnost přiměřenou dopravu po všechny dny v týdnu, a to především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení a do zaměstnání, včetně dopravy zpět.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt